SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 20. Petak, 18. svibnja 2007.
OPĆINA FUŽINE
17

28.

Na temelju članka 10. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 55/04), članka 13. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Fužine za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 49/06) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 37/05, 7/06 i 6/07), Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 17. svibnja 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o zaduživanju kod Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka za financiranje kapitalnih projekata

Članak 1.

Odobrava se zaduživanje Općine Fužine kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka za financiranje kapitalnih projekata.

Općina će se zadužiti pod sljedećim uvjetima:

- Iznos kredita: 4.000.000,00 kn protuvrijednost u EUR po srednjem tečaju HNB za EUR,

- Rok otplate kredita: 8 godina u jednakim mjesečnim ratama, bez grace perioda,

-

- Rok korištenja kredita: 31.07.2007.,

- Kamatna stopa: tromjesečni ERIBOR + (trenutno 3,897 %) + 1,99 p.p., odnosno ukupno 5,797 % godišnje, promjenjiva,

- Efektivna kamatna stopa: 6,04 %,

- Način obračuna: proporcionalnom metodom s jednakim mjesečnim ratama,

- Naknada banke: bez naknade,

- Ukupna cijena kredita: 4.951.164,11 kn (glavnica 4.000.000,00 kn i kamate 951.164,11 kn),

- Instrument osiguranja izvršenja ugovora (obveza banke): mjenica na svotu 100.000,00 kn,

- Instrument osiguranja povrata kredita (obveza Općine): mjenice i zadužnice.

Članak 2.

Odobrena kreditna sredstva koristit će se za financiranje sljedećih kapitalnih projekata:

Red.
br.

Opis projekta

Planirani iznos =
iznos zaduženja

1.

Izgradnja kanalizacijskog kolektora

2.000.000,00 kn

2.

Izgradnja ceste Bajer-Mostići-Donje Selo

1.500.000,00 kn

3.

Adrenalinski centar »Plasa«

500,000,00 kn

 

SVEUKUPNO PROJEKTI:

4.000.000,00 kn

Članak 3.

Ovlašćuje se Predsjednik Poglavarstva za zaključivanje Ugovora o kreditu, a po ishođenoj suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.

Ovlašćuje se Predsjednik Poglavarstva za izdavanje bianco mjenica i zadužnica za osiguranje povrata kredita.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/02

Ur. broj: 2112/03-01-07-13

Fužine, 17. svibnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=503&mjesto=10009&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr