SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 20. Petak, 18. svibnja 2007.
OPĆINA FUŽINE
17

14.

Na temelju članka 30. točka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05, 7/06 i 6/ 07) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj 17. svibnja 2007. godine donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Fužine za 2006. godinu

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2006. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća 20. prosinca 2005. godine, a I. izmjene i dopune Programa 05. travnja 2006. godine, II. izmjene i dopune Programa 02. svibnja 2006. godine, III. Izmjene i dopune Programa 10. listopada 2006. godine, te IV. izmjene i dopune Programa 14. prosinca 2006. godine.

Članak 2.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine u 2006. godini ostvaren je kako slijedi:

 

 

PLANIRANO

OSTVARENO

PRIHODI:

 

 

 

1.

Komunalni doprinos

8.100.000,00

6.640.547,47

UKUPNO PRIHODI:

8.100.000,00

6.640.547,47

 

 

OPIS:

PLANIRANO

IZVRŠENO

1.

Javne površine:

4.805.600,00

4.629.066,26

 

-SRC Gmajna - osvijetljenje

219.000,00

232.602,76

 

-nastavak izgradnje nogostupa kroz naselje Vrata

390.000,00

394.444,41

 

-uređenje centra Fužine - odvodnja, opločenje i postava rasvjetnih tijela

295.500,00

295.308,74

 

-izgradnja nogostupa kroz naselje Lič (Biciklistička staza)

85.000,00

84.705,72

 

-Park dr. Franje Račkog

1.200.000,00

1.192.783,94

 

-izgradnja igrališta - SRC Gmajna

1.000.500,00

982.662,98

 

-stepenice - Placa Fužine opločenje

170.000,00

169.770,59

 

-šetnica - staza Preradović

42.000,00

42.424,00

 

-uređenje izvora: Zrinski, Mrzlo, Krč i izvor u Ul. Kolodvorska

142.500,00

142.537,23

 

-uređenje javne površine centra Lič

98.500,00

98.417,67

 

-uređenje javne površine - postava tlakovca i ivičnjaka u Ul. Kolodvorska

100.000,00

101.019,66

 

-uređenje šetnice uz obalu Bajer - sufinanciranje

671.000,00

427.000,00

 

-uređenje javnih površina - okoliš uz Dom Fužine, pješačke površine, parking u Ul. Kolodvorska

391.600,00

465.388,56

2.

Javna rasvjeta

652.000,00

480.406,90

 

-proširenje javne rasvjete u predjelu Fužine - Sednjak

50.000,00

52.771,08

 

-radovi na postavljanju stupova javne rasvjete na dionici Drvenjača - Lič

200.000,00

0,00

 

-postavljanje rasvjetnih tijela u Ul. Vrelska Fužine - sufinanciranje

182.000,00

182.817,00

 

-elektrifikacija i postavljanje rasvjetnih tijela u centru Liča - sufinanciranje

220.000,00

244.818,82

3.

Groblja:

360.000,00

115.880,88

 

-izgradnja zidova i staza nagroblju Fužine i Lič

360.000,00

115.880,88

4.

Nerazvrstane ceste:

2.282.400,00

1.415.193,43

 

-izgradnja zaobilaznice Bajer- Mostići-Donje selo-Sv. križ (otkup zemljišta, projektna dokumentacija, geodetske i katastarske usluge, izgradnja)

1.618.000,00

755.766,89

 

-pribava i osiguranje zemljišta za izgradnju prometnica

40.000,00

37.859,30

 

-izgradnja ceste Novo naselje Lič

150.000,00

149.716,86

 

-izgradnja ceste Mrzlo

244.400,00

241.418,48

 

- izgradnja regulacije površinske odvodnje nerazvrstanih cesta

110.000,00

110.431,90

 

-Ul. Vrelska - postava ivičnjaka - I. faza (sufinanciranje)

120.000,00

120.000,00

UKUPNO IZVRŠENO:

8.100.000,00

6.640.547,47

 

Članak 3.

Ovo Izvješće objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/02

Ur. broj: 2112/03-01-07-04

Fužine, 17. svibnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje ob  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=503&mjesto=10009&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr