SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 20. Petak, 18. svibnja 2007.
OPĆINA FUŽINE
17

13.

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05, 7/06 i 6/07) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj 17. svibnja 2007. godine donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Fužine tijekom 2006. godine

Članak 1.

Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine tijekom 2006. godine donijet je na sjednici Općinskog vijeća 20. prosinca 2005. godine, a I. izmjene i dopune Programa 05. travnja 2006. godine, II. izmjene i dopune Programa 17. srpnja 2006. godine, III izmjene i dopune Programa 10. listopada 2006. godine, te IV. izmjene i dopune Programa 14. prosinca 2006. godine.

Članak 2.

Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine u 2006. godini ostvaren je kako slijedi:

 

 

PLANIRANO

OSTVARENO

 

PRIHODI:

 

 

1.

Komunalna naknada

3.880.000,00

3.795.768,09

2.

Grobarina

67.000,00

33.222,62

3.

Ostali prihodi iz Proračuna

213.320,00

55.136,79

 

UKUPNO PRIHODI:

4.160.320,00

3.884.127,50

 

 

OPIS:

PLANIRANO

IZVRŠENO

1.

Održavanje atmosferskih voda

176.000,00

174.962,86

 

-redovno održavanje temeljem Ugovora o održavanju

152.000,00

150.574,69

 

-održavanje propusta i sanacija uz Vatrogasni dom Vrata

24.000,00

24.388,17

2.

Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

186.000,00

185.801,00

 

-redovno održavanje temeljem Ugovora o održavanju

186.000,00

185.801,00

3.

Održavanje javnih površina

463.320,00

547.804,47

 

-redovno održavanje temeljem Ugovora o održavanju

168.000,00

217.371,88

 

-odvoz krupnog komunalnog otpada

60.000,00

54.333,92

 

-usluga deratizacije, dezinsekcije, te veterinarske usluge

13.320,00

12.690,44

 

- sanacija divljih odlagališta

47.000,00

46.604,00

 

- ostale usluge (radne akcije)

30.000,00

29.201,70

 

-sufinanciranje nabavki kanti i kontejnera za komunalni otpad

30.000,00

81.406,94

 

-ostale usluge održavanja javnih površina

20.000,00

31.746,97

 

-premije osiguranja (javne površine, šetnice)

30.000,00

10.246,84

 

-održavanje javnih zelenih površina

40.000,00

39.378,68

 

-održavanje javnih zelenih površina koje nisu zelene

25.000,00

24.823,10

4.

Održavanje groblja:

158.500,00

158.524,37

 

-redovno održavanje groblja Fužine i Lič temeljem Ugovora o održavanju

158.500,00

158.524,37

5.

Održavanje nerazvrstanih cesta:

1.377,500,00

1.202.016,07

 

-redovno održavanje temeljem Ugovora

267.500,00

253.448,46

 

-zimsko održavanje nerazvrstanih cesta

300.000,00

299.796,44

 

-pojačano održavanje nerazvrstanih cesta

325.000,00

324.308,50

 

-asfaltiranje i sanacija nerazvrstanih cesta

400.000,00

242.019,67

 

-obrezivanje i uklanjanje krupnog raslinja uz nerazvrstane ceste

85.000,00

82.443,00

6.

Održavanje javne rasvjete:

377.000,00

352.590,80

 

-utrošak električne energije

178.000,00

176.607,15

 

-izmjena neispravnih žarulja i ostalih dijelova JR

150.000,00

126.366,25

 

- blagdanska rasvjeta

49.000,00

49.617,40

7.

Izrada planova i projekata, te priprema za planove i projekte:

580.000,00

445.421,14

 

-geodetske i katastarske usluge

100.000,00

54.533,14

 

-izrada idejnih i izvedbenih projekata

480.000,00

390.888.00

8.

Ostale komunalne usluge:

842.000,00

817.006,79

 

-ispitivanje propusnosti kanalizacije izgrađene trase

75.000,00

48.800,00

 

- hitne intervencije

30.000,00

29.730,60

 

-materijalni rashodi na održavanju objekata komunalne infrastrukture

612.000,00

604.669,82

 

-održavanje infrastrukture - Poduzetnička zona

20.000,00

16.169,94

 

- ostale komunalne usluge

55.000,00

71.144,67

 

-rušenje i sanacija ruševnih objekata

50.000,00

46.491,76

UKUPNO IZVRŠENO:

4.160.320,00

3.884.127,50

 

Članak 3.

Ovo Izvješće objavljuje se u Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/02

Ur. broj: 2112/03-01-07-03

Fužine, 17. svibnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 

Izvješće o izvršenju Programa godišnjeg   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=503&mjesto=10009&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr