SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 20. Petak, 18. svibnja 2007.
OPĆINA FUŽINE
17

11.

Na temelju odredbe članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 37/05, 7/06 i 6/07) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj 17. svibnja 2007. godine, donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN
ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2006.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Općine Fužine za 2006. godinu sadrži:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/02

Ur. broj: 2112/03-01-07-02

Fužine, 17. svibnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 

Godišnji obračun za razdoblje 01.01. do   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=503&mjesto=10009&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr