SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 20. Petak, 18. svibnja 2007.
GRAD BAKAR
30

14.

Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« RH broj 96/03) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« PGŽ broj 54/06 i 10/ 07) Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj sjednici održanoj dana 7. svibnja 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o prvim Izmjenama i dopunama Proračuna
Grada Bakra za 2007. godinu

Članak 1.

I. OPĆI DIO

Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Bakra za 2007. godinu uključuju korekciju prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka unutar pojedinih pozicija i sadrže:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Ova Odluka o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2007. godinu stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 400-08/06-01/08

Ur.broj: 2170-02-02-07-7

Bakr, 7. svibnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 

Odluka o prvim izmjenama i dopunama Pror  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=503&mjesto=51222&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr