SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 20. Petak, 18. svibnja 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

63.

Na temelju članka 133. stavak 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 150/05 i 16/07) i članka 28. točka 10. podstavak 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 17. svibnja 2007. godine donijela je

ODLUKU
o imenovanju sudaca porotnika
Županijskog suda u Rijeci

Članak 1.

Za suce porotnike Županijskog suda u Rijeci imenuju se:

1. Erika Černac, Rijeka, Avelina Turka 1

2. Lucio Eškinja, Rijeka, Danijela Godine 12

3. Nada Gunjača, Rijeka, Osječka 74/d

4. Alba Pećanac, Rijeka, Franje Čandeka 23a

5. Gordana Petrović, Rijeka, Laginjina 17, Rijeka

6. Ante Šoić, Rijeka, Slaviše Vajnera Čiče 9

7. Luka Sušić, Rijeka, Franje Čandeka 23b, Rijeka

8. Anđelko Manestar, Crikvenica, Dramalj, Milovana Muževića 140

9. Milan Pađen, Selce, Jasenova 17

10. Željko Žužić, Crikvenica, Pavlinska 10

11. Alen Lipovac, Čabar, Prezid, Braće Žagar

12. Biserka Malnar, Čabar, I. G. Kovačića 6

13. Goran Šoštarić, Čabar, Tršće, Matije Gupca 3

14. Marijan Tomac, Delnice, A. Šenoe 1

15. Franjo Crnković, Delnice, Supilova 310

16. Slavko Pristušek, Delnice, Kralja Petra Krešimira IV, 4.

17. Damir Kremenić, Krk, Borik 2

18. Lovre Franov, Krk, Creska 13

19. Miljenko Milohnić, Krk, Milohnići 69

20. Boris Lazarić, Opatija, Nova cesta 81

21. Branko Vodopić, Lovran, Dobreć, Kožuli 73a

22. Zorica Šain, Opatija, Bošnjakova 12

23. Josip Žigo, Rab, Barbat 712

24. Antun Magdić, Rab, Palit 60

25. Zrinko Despot, Vrbovsko, Kralja Tomislava 22

26. Vlado Mufić, Lukovdol, Nadvučnik 4

27. Branislav Jakšić, Moravice, Dokmanovići 1 A

28. Aldo Žmak, Rijeka, Meštrovićeva 14

29. Ivo Furlanis, Rijeka, 19. udarne divizije 5

30. Mirjana Krišto, Ičići, Poljane 166

31. Mirjana Čabrijan, Rijeka, Švalbina 7

32. Vidosav Gnjato, Rijeka, E. Kovačića 5

33. Stanko Kopajtić, Škrljevo, Kukuljanovo 184

Članak 2.

Suci porotnici imenuju se na četiri godine i po isteku roka mogu biti ponovno imenovani.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/39

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-3

Rijeka, 17. svibnja 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr