SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 17. Petak, 27. travnja 2007.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from ravna-gora 1515..1516

14.

Temeljem članka 15. stavak 3. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 49/03 - pročišćeni tekst, 103/03, 170/ 03), sukladno odredbama članka 68. stavak 2. Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija (»Narodne novine« broj 37/ 98, 73/02, 153/02), te članka 43. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06), Općinsko poglavarstvo Općine Baška, na sjednici održanoj 19. travnja 2007. godine, donijelo je

PROPIS
o mjestima na kojima se može obavljati
prodaja robe izvan prostorija

Članak 1.

Ovim Propisom se određuju mjesta na području Općine Baška, na kojima se prodaja robe može obavljati izvan prostorija, odnosno na klupama, u kioscima, iz kamiona, pomoću automata i sl.

Članak 2.

Prodaja različite robe, koja se po svojim svojstvima može prodavati izvan prodavaonica, u naseljima na području Općine Baška može se obavljati na površinama kako slijedi:

I. mjesto Baška:

1. javne površine:

. Ulica Emila Geistlicha, od restauranta »Strand« do hotela »Zvonimir«,

. Ulica kralja Zvonimira, od kbr. 1 do zimske autobusne postaje,

. Ulica Palada,

. Uskočka ulica,

. parkiralište Gruh - prodaja plina; prodaja konfekcioniranog sladoleda i konfekcioniranog pića,

. ŠRC »Zablaće«, igralište za mini golf - prodaja konfekcioniranog sladoleda i konfekcioniranog pića,

2. privatne površine - isključivo one površine koje ne graniče neposredno s javnom površinom (površine unutar kampova i sl.), u skladu s važećim dokumentima prostornog uređenja, odnosno prodaja izvan prostorija se može obavljati na privatnim površinama isključivo uz uvjet da je prodajno mjesto udaljeno najmanje 10 m od javne prometno-pješačke površine.

II. mjesto Draga Bašćanska:

1. javne površine:

. autobusna postaja, južno od čekališta,

. površine uz Zadružni dom.

2. privatne površine - ispred kuća, na propisnoj udaljenosti od prometnice, uz obvezu pridržavanja zakonskih odredbi koje se odnose na sigurnost prometa vozila i pješaka, za prodaju isključivo vlastitih poljoprivrednih proizvoda, u skladu s propisima koji jamče zdravstvenu ispravnost proizvoda koji se prodaju.

III. mjesto Jurandvor:

1. javne površine:

. autobusna postaja, južno od čekališta

2. privatne površine - ispred kuća, na propisnoj udaljenosti od prometnice, uz obvezu pridržavanja zakonskih odredbi koje se donose na sigurnost prometa vozila i pješaka, za prodaju isključivo vlastitih poljoprivrednih proizvoda, u skladu s propisima koji jamče zdravstvenu ispravnost proizvoda koji se prodaju.

Članak 3.

Za prodaju različite robe u prigodi održavanja tradicionalnih pučkih zabava - »Crna ovca«, Dan Općine Baška, Ribarski dan i sl., praznika i vjerskih blagdana, koji se tradicionalno svečanije slave na ovom području, ili obilježavanja značajnih obljetnica i sl., određuju se površine u dijelu Ulice Palada u luci, odnosno površine ispred crkava u naseljima u kojima se u prigodi proslave blagdana održavaju svečani vjerski obredi, odnosno na površinama koje u posebnim prigodama, posebnom odlukom, odredi Općinsko poglavarstvo.

Članak 4.

O načinu i uvjetima prodaje, te vrsti ponude na mjestima na javnoj površini iz članka 2. i članka 3. odlučuje Općinsko poglavarstvo.

Članak 5.

Korisnik javne površine je obvezan, prije početka obavljanja prodaje, ishoditi za isto odobrenje Općinskog poglavarstva Općine Baška, ili tijela koje ono za isto ovlasti, te zaključiti ugovor o zakupu javne površine.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovoga Propisa prestaje vrijediti Propis o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe izvan prostorije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 20/06).

Članak 7.

Ovaj Propis stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/07-01/9

Ur. broj: 2142-03-07-4

Baška, 19. travnja 2007.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
prof. dr. sc. Milivoj Dujmović, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr