SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 17. Petak, 27. travnja 2007.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from ravna-gora 1515..1516

13.

Temeljem članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04) i članka 43. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06), Općinsko poglavarstvo Općine Baška, na sjednici održanoj 19. travnja 2007. godine, donijelo je

PLAN
upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Baška u 2007. godini

I.

Ovim Planom utvrđuje se način redovnog upravljanja pomorskim dobrom u općoj upotrebi na području Općine Baška u 2007. godini, pod čime se podrazumijeva održavanje, unapređenje, briga o zaštiti pomorskog dobra uopće, sredstva za redovno upravljanje, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti, koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Općine Baška u 2007. godini, te mikrolokacije za obavljanje istih djelatnosti, a kojim nisu obuhvaćene djelatnosti koje se obavljaju na temelju dodijeljenih koncesija na pomorskom dobru, niti lokacije za koje su iste dodijeljene.

II.

Zbog važnosti očuvanja i zaštite, te u istom smislu načina korištenja, pomorskog dobra, čemu se daje poseban značaj, u 2007. godini određuju se aktivnosti, potrebna sredstva i izvori istih, kako slijedi:

II.1. aktivnosti potrebna sredstva vrijeme provođenja


. redovno održavanje

Ulica Palada i Kricin 90.000,00 tijekom cijele godine

. produženje i proširenje

Vele plaže 8.787,20 03/07

. dohranjivanje

Vele plaže 100.000,00 02/07

. sanacija stare rive 300.000,00 05/07

. najam sanitarnih

kontejnera za plažu 108.000,00 lipanj-rujan 2007.

. održavanje neuređenih

plaža 50.000,00 lipanj-rujan 2007.


Ukupno aktivnosti: 656.787,20

. ostali troškovi vezani

uz pomorsko dobro

(Plava zastava i dr.) 22.000,00

. nakn. članovima Vijeća

za davanje konc. odobr. 20.000,00

. pričuva za incidentne

situacije 10.000,00


UKUPNO

- TROŠKOVI (II.1.) 708.787,20

II.2. Izvori sredstava


. naknade za uporabu

pom. dobra 50.000,00

. naknade za koncesijska

odobrenja 560.000,00

. potpora PGŽ 8.787,20

. ostala sredstva proračuna 90.000,00


UKUPNO

- PRIHODI (II.2.) 708.787,20

III.

Općinsko vijeće Općine Baška je imenovalo Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja, koje će, u skladu s Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine broj 36/03) i popisa djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Općine Baška iz točke IV. ovoga Plana, rješavati zahtjeve za davanje koncesijskih odobrenja.

IV.

POPIS DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU S MIKROLOKACIJAMA:

DJELATNOSTI MIKROLOKACIJA


Unutrašnje morske vode i teritorijalno more

1. prijevoz putnika

2. iznajmljivanje plovila (charter)

Morska obala, unutrašnje morske vode i teritorijalno more

. iznajmljivanje sredstava

1. brodica na motorni pogon 3 - luka Baška,

2. jedrilica, brodica na vesla 5 - uvala Zakamik,

5 - plažice u Ulici Palada -

k.č. br. 8908, 8910,

8912, 8913 k.o. Baška

3. sredstvo za vuču s opremom 3 - mulić ispod parka

»Marjan« u Ulici Palada -

k.č. br. 8904 k.o. Baška

4. daska za jedrenje, 10 - plažica ispod hangara

jedr. kluba u Ulici Palada

- k.č.br. 8905 k.o. Baška

5. sandoline, pedaline i sl. 5 - uvala Zakamik-dio k.č.

br. 7256/1 k.o. Baška

10 - Vela plaža - 1. segment**

10 - Vela plaža - 2. segment**

10 - Vela plaža - 3. segment**

6 - Vela plaža - 4. segment**

6 - Vela plaža - 5. segment**

2 - Vela plaža - 6. segment**

7 - plažice u Ulici Palada -

k.č. br. 8908, 8910,

8912, 8913 k.o. Baška

6. pribor i oprema za ronjenje (uključujući i odmorište za kupače) - Rt Kricin - k.č. br. 541/3 k.o.
Baška;

- Vela plaža - svi segmenti,

- plažice u Ulici Palada

.ugostiteljstvo i trgovina

1. pripadajuće terase objekata - Ulica Palada - k.č. br.

8915, 8893/1 k.o. Baška

- Vela plaža,

2. ambulantna prodaja (sladoled i sl.) 1 - Vela plaža - 3. segment

1 - Ulica Palada - ispod spomenika

- k.č. br. 8916 k.o. Baška

3. štandovi 9 - Ulica Palada (ispod parka Marjan)

4. kiosk/montažni objekt 1 - Vela plaža - 4. segment

1 - Ulica Palada - terasa iznad mora,

preko puta kbr. 1

. komercijalno-rekreacijski sadržaji

1. trampulin (jumping i sl.) 1 - Vela plaža - 4. segment

2. aqua-park i sl. - akvatorij kod rivice kanalizacije na

Veloj plaži (3./4. segment)

3. suncobrani, ležaljke * 130 - Vela plaža - 1. segment

200 - Vela plaža - 2. segment

130 - Vela plaža - 3. segment

75 - Vela plaža - 4. segment

145 - Vela plaža - 5. segment

90 - Vela plaža - 6. segment

60 - plažice u Ulici Palada

4. razne priredbe - Ulica Palada

5. snimanje i reklamiranje - sve plaže izvan režima koncesije,

Ulica Palada

6. slikanje, fotografiranje - sve plaže izvan režima koncesije,

Ulica Palada

Morska obala, unutrašnje morske vode

i teritorijalno more

1. obuka jedrenja, veslanja i sl. - uvala Zakamik,

2. organizacija ronilačkih izleta/

obuka ronilaca - rt Kricin, uvala Zakamik


* broj sredstava (suncobrana, ležaljki), koji se smije koristiti, određuje se u skladu s Odlukom o plažnom redu i isti određuje broj korisnika koncesijskog odobrenja

** Vela plaža dijeli se na 6 segmenata i to:

1. segment - od zida ispod objekta Adria do Male rike (k.č. br. 2593/5, 6, 7 sve k.o. Baška),

2. segment - od Male rike do ograde AC Zablaće (k.č. br. 3023/3, 5 k.o. Baška),

3. segment - od ograde AC Zablaće do rivice kanalizacije ( dio k.č. br. 3023/2, 4 k.o. Baška),

4. segment - od rivice kanalizacije do Vele rike ( dio k.č. br. 3023/2, 4 k.o. Baška)

5. segment - od Vele rike do kraja plaže u Zaroku (k.č. br. 6958/1, 2, 9, 10, 11, 12, 13 sve k.o. Batomalj)

6. segment - od kuće Barbalić do zida ispod objekta Adria (k.č. br. 2593/2, 4 sve k.o. Baška)

V.

Stupanjem na snagu ovoga Plana prestaju vrijediti Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2007. godini, koji je Općinsko poglavarstvo Općine Baška donijelo na sjednici održanoj 21. prosinca 2006. godine i I. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2007. godini, koje je Općinsko poglavarstvo Općine Baška donijelo 15. ožujka 2007. godine

VI.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se nakon ishođenja potvrde nadležnog tijela Primorsko-goranske županije i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/07-01/9

Ur. broj: 2141-02-07-3

Baška, 19. travnja 2007.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
prof. dr. sc. Milivoj Dujmović, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr