SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 17. Petak, 27. travnja 2007.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from ravna-gora 1515..1516

50.

Na temelju članka 34. stavka 2 i 3. Zakona o popisima birača (»Narodne novine« broj 19/07) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst i 8/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 19. travnja 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o imenovanju članova
Komisije za popise birača Grada Rijeke

I.

U nazivu Odluke o imenovanju članova Komisije za popise birača Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 20/05) i u točki I. riječ: »Komisija« u određenom padežu zamjenjuje se riječju: »Povjerenstvo« u odgovarajućem padežu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/71

Ur. broj: 2170-01-10-07-3

Rijeka, 19. travnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr