SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 17. Petak, 27. travnja 2007.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from ravna-gora 1515..1516

40.

Na temelju odredbe članka 8. stavka 2. podstavka 1. Odluke o osnivanju Doma za dnevni boravak djece »TIĆ« Rijeka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/06) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/ 06, 17/06 pročišćeni tekst i 8/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 19. travnja 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o imenovanju predsjednice i članica Upravnog vijeća
Doma za dnevni boravak djece »Tić« Rijeka

I.

U Upravno vijeće Doma za dnevni boravak djece »Tić« Rijeka od strane osnivača imenuju se:

- MAJA PUDIĆ, za predsjednicu

- VESNA VUKELIĆ, za članicu

- VESNA ŽILIĆ, za članicu.

II.

Predsjednica i članice Upravnog vijeća iz točke I. ove Odluke imenuju se na vrijeme od četiri godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/07-01/89

Ur. broj: 2170-01-08-07-2

Rijeka, 19. travnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr