SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 17. Petak, 27. travnja 2007.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from ravna-gora 1515..1516

39.

Na temelju članka 10. stavka 2. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/02 i 9/06), članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst i 8/

07) i članka 84. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/01 i 47/06), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 19. travnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana Odbora za
javna priznanja Grada Rijeke

I.

Razrješuje se Alan ŠUSTIĆ dužnosti člana Odbora za javna priznanja Grada Rijeke.

II.

Za člana Odbora za javna priznanja Grada Rijeke imenuje se Bojan ŠOBER, na vrijeme do isteka mandata članova Odbora za javna priznanja.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/07-01/89

Ur. broj: 2170-01-08-07-2

Rijeka, 19. travnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr