SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 17. Petak, 27. travnja 2007.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from ravna-gora 1515..1516

37.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 vjerodostojno tumačenje i 129/05), članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst i 8/07) i članka 84. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/01 i 47/06), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 19. travnja 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i
imenovanja Gradskog vijeća Grada Rijeke

I.

Razrješuje se Nedjeljko TOMIĆ dužnosti člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Rijeke.

II.

Za člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Srđan SRDOČ.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/07-01/89

Ur. broj: 2170-01-08-07-2

Rijeka, 19. travnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr