SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 17. Petak, 27. travnja 2007.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from ravna-gora 1515..1516

36.

Na temelju članka 87. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine« broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01, 69/03 - pročišćeni tekst i 76/05), članka 42. Statuta Osnovne škole »Brajda«, članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst i 8/ 07) i članka 84. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/01 i 47/06), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 19. travnja 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o razrješenju članice i imenovanju člana Školskog odbora
Osnovne škole »Brajda«

I.

Razrješuje se članica Školskog odbora Osnovne škole »Brajda« Mirjana KOVAČIĆ.

II.

Za člana Školskog odbora Osnovne škole »Brajda« imenuje se Ilija KOVAČEVIĆ, na vrijeme do isteka mandata članova Školskog odbora.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/07-01/78

Ur. broj: 2170-01-10-07-2

Rijeka, 19. travnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr