SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 17. Petak, 27. travnja 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from ravna-gora 1515..1516

43.

Na temelju članka 29. stavak 3. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 140/05) i članka 28. točka 10. podstavak 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 26. travnja 2007. godine, donijela je

ODLUKU
o osnivanju Komisije za provedbu javnog natječaja
za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području
Primorsko-goranske županije

I.

Osniva se Komisija za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Komisija) u sljedećem sastavu:

1. prof. dr. sc. Vidoje Vujić, član Županijskog poglavarstva zadužen za gospodarstvo, predsjednik

2. Đanino Sučić, član Županijske skupštine, član

3. Davor Mihelčić, Ured Županije, član

4. Gaetano Negovetić, gradonačelnik Grada Cresa, član

5. Josip Malnar, predsjednik Lovačkog saveza Primorsko- goranske županije, član

Za zamjenike članova Komisije imenuju se:

1. Kazimir Janjić, član Županijskog poglavarstva zadužen za turizam i ugostiteljstvo,

2. Čedomir Miler, član Županijske skupštine,

3. Sonja Bezjak, Upravni odjel za proračun i financije,

4. Gari Capelli, gradonačelnik Grada Malog Lošinja,

5. Ante Šoić, tajnik Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije.

Zamjenici članova sudjeluju u radu Komisije u slučaju spriječenosti pojedinog člana Komisije.

II.

Zadaci Komisije su sljedeći:

- raspisuje i provodi javni natječaj za davanje zajedničkih lovišta u zakup i to:

. zajedničko otvoreno lovište broj VIII/107 - »BATAJNA - HRASTE«, Cres

. zajedničko otvoreno lovište broj VIII/104 - »VELI LOŠINJ«

- dostavlja Županijskoj skupštini izvješće o svom radu i predlaže odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup zajedničkog lovišta.

Komisija provodi postupak sukladno Uputstvu za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 43/06).

III.

Komisija odlučuje na sjednicama koje saziva predsjednik Komisije.

Komisija donosi odluke većinom glasova svih članova ukoliko je sjednici nazočna većina članova Komisije.

O svakoj održanoj sjednici vodi se zapisnik.

Zapisnik potpisuju nazočni članovi odnosno zamjenici članova Komisije.

IV.

Članu Komisije za nazočnost sjednici pripada neto naknada u visini dnevnice za službena putovanja koja se priznaje zaposlenima u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije kao i naknada prijevoznih troškova od mjesta stanovanja do mjesta održavanja sjednice, ako je mjesto stanovanja udaljeno od mjesta održavanja sjednice više od 20 kilometara.

V.

Stručne i administrativne poslove za Komisiju obavlja Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu.

VI.

Komisija prestaje s radom nakon što Županijska skupština donese odluku iz točke II. podstavak 2. ove Odluke.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/31

Ur. broj. 2170/1-04-01-07-3

Rijeka, 26. travnja 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr