SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 12. Petak, 23. ožujka 2007.
OPĆINA RAVNA GORA
30

8.

Na temelju odredbe članka 14. Zakona o Proračunu (»Narodne novine«, broj 96/03) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 20. ožujka 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2007. godinu

Članak 1.

Članak 1. Proračuna Općine Ravna Gora za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, 44/06) mijenja se i glasi:

»Proračun Općine Ravna Gora za 2007. godinu sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta

Članak 3.

Ove Prve izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/07-01/2

Ur. broj: 2112/07-01-07-2

Ravna Gora, 20. ožujka 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 

Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračun  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr