SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 10. Ponedjeljak, 12. ožujka 2007.
OPĆINA PUNAT
30

5.

Na temelju članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine« PGŽ broj 2/06 i 10/06), u svezi s člankom 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), Općinsko vijeće Općine Punat, na 17. sjednici održanoj 8. ožujka 2007. godine, donijelo je

IZMJENU
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Punat

Članak 1.

U stavku 1. članka 47. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Punat (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/06), riječi »7 dana« zamjenjuju se riječima »6 dana«.

Članak 2.

Ova Izmjena stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/1

Ur. broj: 2142-02-01-07-4

Punat, 8. ožujka 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dragutin Žic, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=493&mjesto=51521&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr