SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 10. Ponedjeljak, 12. ožujka 2007.
OPĆINA PUNAT
30

2.

Temeljem članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03), članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) te članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine« PGŽ broj 02/06 i 10/06), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 8. ožujka 2007. godine donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Punat za 2006. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom prihvaća se godišnji obračun Proračuna Općine Punat za 2006. godinu kako slijedi:

A) PRIHODI I PRIMICI

1. Prihodi poslovanja 13.702.827,01 kn

2. Prihodi od prodaje nefinancijske

imovine 1.670.517,87 kn

3. Primici od financ. imovine i zaduživanja 0,00 kn

B) SREDSTVA VIŠKA PRIHODA

IZ 2005.GOD. 3.599.892,10 kn

UKUPNO A1 + A2 + A3 +B 18.973.236,98 kn

C) RASHODI I IZDACI

1. Rashodi poslovanja 8.076.097,10 kn

2. Rashodi za nefinancijsku imovinu 5.865.032,04 kn

3. Izdaci za financijsku imovinu i

otplate zajmova 78.345,64 Kn

UKUPNO: 14.019.474,78 kn

D) VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA

NAD RASHODIMA I IZDACIMA

2006. GOD. 4.953.762,20 kn

(A+B-C)

Članak 2.

Višak prihoda po godišnjem obračunu Proračuna Općine Punat za 2006. godinu u svoti od 4.953.762,20 kn prenosi se u 2007. godinu.

Raspored sredstava iz st. 1. ovog članka utvrditi će se zasebnom Odlukom.

Članak 3.

Odluka o prihvaćanju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Punat za 2006. godinu objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/07-01/2

Ur. broj: 2142-02-02-07-3

Punat, 8. ožujka 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dragutin Žic, dipl. ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=493&mjesto=51521&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr