SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 6. Četvrtak, 22. veljače 2007.
OPĆINA FUŽINE
30

5.

Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćen tekst, 82/04 i 178/04) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05 i 7/06) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 21. veljače 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 8/05, 23/05 i 44/06) članak 2. st. 1. mijenja se i glasi:

»Ovisno o pogodnostima položaja na području općine i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, utvrđuju se sljedeće zone i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa prema vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture iskazane u kunama po m3 građevine:

Zona

Opis zone

Iznos
komunalnog doprinosa u kunama po m3

Javne površine

Nerazvrstane ceste

Javna rasvjeta

Groblja

I.
zona

Naselje Fužine

100,00

35,00

53,00

8,00

4,00

II. zona

Naselje Vrata, Belo Selo i Lič (osim ulice Podkobiljak)

75,00

23,00

30,00

11,00

11,00

III.
zona

Naselje Slavica, Benkovac
Fužinski i ulica Podkobiljak
u naselju Lič

50,00

14,00

20,00

8,00

8,00

U istom članku u st. 2. brojka »70« zamjenjuje se brojkom »80«.

Članak 2.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi pročišćeni tekst Odluke o komunalnom doprinosu.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/01

Ur. broj: 2112/03-01-07-03

Fužine, 21. veljače 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=489&mjesto=10009&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr