SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 4. Petak, 9. veljače 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

6.

Na temelju članka 89. stavak 2. a u svezi s člankom 141. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 85/06) i članka 28. točka 10. podstavak 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 16/06-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na sjednici od 8. veljače 2007. godine donijela

ODLUKU
o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije
u Skupštinu Hrvatskog zavoda za obvezno
zdravstveno osiguranje

I.

U Skupštinu Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje kao predstavnici Primorsko-goranske županije imenuju se:

1. Nada Turina-Đurić

2. Vedrana Fržop-Kotulovski

3. Miomir Zelić

4. Ivan Mataija

II.

Mandat članova Skupštine Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje traje četiri godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom imenovanja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/9

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-3

Rijeka, 8. veljače 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr