SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 55. Četvrtak, 28. prosinca 2006.
OPĆINA KLANA
181

72.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06 i 07/06), Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 27. prosinca 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom
doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 06/05) članak 7. mijenja se i glasi:

»Ovisno o pogodnostima položaja na području općine i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, na području Općine Klana utvrđuju se sljedeće zone:

1. prva zona obuhvaća dio naselja Klane od kbr.18 - 85, i od 111 - 225

2. druga zona obuhvaća dio naselja Klane od kbr.86 - 110, i od 226 - 250, te naselja Kalužica, Lisac, Podstrmac, Predboršt, Studena, Škalnica, Zatrep, Pilana, Laze i Breza

3. treća zona obuhvaća područja Marišćina, Boršt, Strmašćica, Mlaka, Gumance, Trstenik, Pod Klanac, Vranjino, Prve njive, Malo Židovje, Rojno i ostali dio Općine Klana

4. četvrta zona obuhvaća zemljište na području Općine Klana koje je važećim planovima prostornog uređenja proglašeno radnim zonama, te dio bivših vojarni na području Općine Klana koje su priključene naseljima:

a) za objekte do 5000 m3

b) za objekte preko 5000 m3

i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture određene u kunama po m3 građevine (kn/m3):


Zona

Jed. Iznos kom. dop. (kn/m3)

Javne
površine

Nerazvrstane ceste


Groblja

1.

27,00

7,02

17,82

2,16

2.

23,00

5,98

15,18

1,84

3.

19,00

4,94

12,54

1,52

4. a)

25,00

6,50

16,50

2,00

4. b)

23,00

5,98

15,18

1,84

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/06-01/78

Ur. broj: 2170-06-06-01-01

Klana, 27. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Slavko Gauš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr