SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 55. Četvrtak, 28. prosinca 2006.
OPĆINA KLANA
181

70.

Na temelju članka 76. stavak 4. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06 i 07/06) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 27. prosinca 2006. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u sportu Općine Klana za 2007. godinu

Članak 1.

U Proračunu Općine Klana za 2007. godinu osigurana su financijska sredstva za financiranje javnih potreba u sportu na području Općine Klana.

Članak 2.

Program javnih potreba u sportu na području Općine Klana sastoji se od:

1. poticanja i promicanja sporta,

2. provođenja sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,

3. djelovanja sportskih udruga

4. sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana,

5. planiranja, izgradnje, održavanja i korištenja športskih građevina značajnih za Općinu Klana

Članak 3.

Program javnih potreba u sportu na području Općine Klana provodi se financiranjem sljedećih aktivnosti:

1. potpora BK Studena 10.000,00 kuna

2. potpora Udruzi građana Škalnica 35.000,00 kuna

3. potpora NK Klana 275.000,00 kuna

4. potpora KK Klana 44.000,00 kuna

5. potpora BK Klana 27.000,00 kuna

6. potpora BK Sv. Rok 27.000,00 kuna

7. potpora PD Pliš 22.000,00 kuna

8. potpora BBK Kvarner 10.000,00 kuna

9. potpora školskom košarkaškom klubu 12.000,00 kuna

10. donacija DVD Klana - nabavka

sprava u teretani 30.000,00 kuna

11. uređenje igrališta u Studeni 400.000,00 kuna

12. uređenje dječjeg igrališta u Studeni 75.000,00 kuna

13. četverostazno boćalište u Klani

- projekt 30.000,00 kuna

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/06-01/84

Ur. broj: 2170-06-06-01-01

Klana, 27. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Slavko Gauš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr