SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 55. Četvrtak, 28. prosinca 2006.
OPĆINA KLANA
181

69.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06 i 07/06) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 27. prosinca 2006. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi Općine Klana za 2007. godinu

Članak 1.

U Proračunu Općine Klana za 2007. godinu osigurana su financijska sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi na području Općine Klana.

Članak 2.

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Klana sastoji se od:

5. potpora kulturnim društvima

6. ulaganja i financiranja djelovanja objekata i ustanova u kulturi

7. organizacije kulturnih manifestacija

8. ostalih programa

5. Potpore kulturnim društvima

- tekuće donacije MPZ Matko Laginja 35.000,00 kuna

- tekuće donacije PZ Sv. Jerolim 7.000,00 kuna

- tekuće donacije Društvu za povjesnicu 50.000,00 kuna

- tekuće donacije udrugama maškara 18.000,00 kuna

- kapitalna donacija Društvu za

povjesnicu - arheološki radovi 70.000,00 kuna

6. Ulaganja i financiranje djelovanja

objekata i ustanova u kulturi

- energija za kino i društvene domove 17.500,00 kuna

- izdaci za tekuće i investicijsko održavanje

kina i društvenih domova 10.000,00 kuna

- uređenje društvenih prostorija u Studeni 30.000,00 kuna

- uvođenje centralnog grijanja u salu u

Studeni 150.000,00 kuna

- multimedijalni centar - materijalni

troškovi, nabava opreme i knjiga 557.900,00 kuna

- uređenje svlačionice i proširenje

pozornice u zgradi kina 500.000,00 kuna

- uređenje Etnografske kuće 13.000,00 kuna

- uređenje crkve sv. Roka 45.000,00 kuna

- uređenje sakralnih i drugih spomenika

kulture 40.000,00 kuna

- uređenje društvenog prostora u Liscu 650.000,00 kuna

7. Organizacija kulturnih manifestacija

- organizacija izbora za najljepšu okućnicu

i balkon 4.000,00 kuna

- obilježavanje mjesnih blagdana 20.000,00 kuna

- izdaci za priredbe i manifestacije 30.000,00 kuna

- obilježavanje Dana Općine 50.000,00 kuna

- znanstveni skup Dani Matka Laginje 5.000,00 kuna

- arhiviranje materijala 3.000,00 kuna

8. Ostali programi

- sufinanciranje izdavanja Vjesnika

Državnog arhiva u Rijeci 1.000,00 kuna

- Internet portal Općine Klana 15.000,00 kuna

- Primorski Novi list 15.000,12 kuna

- Glasnik Općine Klana 47.500,00 kuna

- izdavanje monografije Općine Klana 60.000,00 kuna

- izrada zastave i grba Općine Klana 25.000,00 kuna

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/06-01/81

Ur. broj: 2170-06-06-01-01

Klana, 27. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Slavko Gauš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr