SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 55. Četvrtak, 28. prosinca 2006.
OPĆINA KLANA
181

68.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 27. prosinca 2006. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u Općini Klana za 2007. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavke komunalne opreme na području Općine Klana za 2007. godinu za:

1. javne površine

2. nerazvrstane ceste

3. groblja

4. javnu rasvjetu

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za kupnju zemljišta i gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavku komunalne opreme, te iskaz sredstava potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Sredstva potrebna za realizaciju ovog Programa su sljedeća:

- komunalni doprinos 300.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 629.500,00 kuna

- naknada za koncesiju 6.000,00 kuna

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se na sljedeći način:

1. Javne površine

a) Nabavka zaštitnih ograda 18.500,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 18.500,00 kuna

b) uređenje javne površine na Pristavi 150.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 78.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 72.000,00 kuna

d) nabava javne dekorativne rasvjete 15.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 15.000,00 kuna

e) otkup zemljišta za uređenje javnih

površina 10.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 10.000,00 kuna

f) geodetsko-katastarske usluge 10.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 10.000,00 kuna

g) parcelacija građevinskog zemljišta u

Kalužici 80.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 80.000,00 kuna

h) projektna dokumentacija 10.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 10.000,00 kuna

i) usluge nadzora 10.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 10.000,00 kuna

2. Nerazvrstane ceste

a) uređenje ceste u Vinodolcu 77.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 77.000,00 kuna

b) izgradnja nogostupa kroz naselje Klana 250.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 48.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 202.000,00 kuna

c) otkup zemljišta za izgradnju nogostupa

kroz naselje Klana 50.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 50.000,00 kuna

c) uređenje ceste kroz RZ Vojarna Klana 150.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 150.000,00 kuna

d) usluge nadzora 10.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 10.000,00 kuna

e) geodetsko-katastarske usluge 10.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 10.000,00 kuna

f) projektna dokumentacija 30.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 30.000,00 kuna

3. Groblje

c) popločenje prilaznih staza na groblju 10.000,00 kuna

izvori financiranja:

- naknada za koncesiju 6.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 4.000,00 kuna

d) Izgradnja novih ukopnih mjesta na

V polju 25.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 24.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 1.000,00 kuna

4. Javna rasvjeta

a) proširenje javne rasvjete 20.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 20.000,00 kuna

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/06-01/81

Ur. broj: 2170-06-06-01-01

Klana, 27. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Slavko Gauš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr