SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 55. Četvrtak, 28. prosinca 2006.
OPĆINA KLANA
181

65.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06 i 07/06) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 27. prosinca 2006. godine donijelo je

I. IZMJENE i DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u kulturi Općine Klana za 2006. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u kulturi Općini Klana za 2006. godinu (»Službene novine« broj 22/06) mijenja se članak 2. i glasi:

»Program javnih potreba u kulturi na području Općine Klana sastoji se od:

1. potpora kulturnim društvima

2. ulaganja i financiranja djelovanja objekata i ustanova u kulturi

3. organizacije kulturnih manifestacija

4. ostalih programa

1. Potpore kulturnim društvima

- tekuće donacije MPZ Matko Laginja 25.000,00 kuna

- tekuće donacije PZ Sv. Jerolim 7.000,00 kuna

- tekuće donacije Društvu za povjesnicu 50.000,00 kuna

- tekuće donacije udrugama maškara 18.014,58 kuna

- kapitalna donacija Društvu za

povjesnicu - arheološki radovi 70.000,00 kuna

- tekuće donacije Udruzi mladih Studena 20.000,00 kuna

- Tekuće donacije Udruzi građana Škaljani 22.000,00 kuna

2. Ulaganja i financiranje djelovanja

objekata i ustanova u kulturi

- energija za kino i društvene domove 25.500,00 kuna

- izdaci za tekuće i investicijsko održavanje

kina i društvenih domova 25.000,00 kuna

- uređenje društvenih prostorija u Studeni 98.000,00 kuna

- multimedijalni centar - materijalni

troškovi, nabava opreme i knjiga 453.847,65 kuna

- uređenje Etnografske kuće 20.000,00 kuna

- uređenje crkve u Studeni 167.000,00 kuna

- uređenje sakralnih i drugih spomenika

kulture 47.921,60 kuna

- nabava nadstrešnice vanjske pozornice 119.474,60 kuna

3. Organizacija kulturnih manifestacija

- organizacija izbora za najljepšu okućnicu

i balkon 3.238,46 kuna

- obilježavanje mjesnih blagdana 18.435,15 kuna

- izdaci za priredbe i manifestacije 43.000,00 kuna

- obilježavanje Dana Općine 65.000,00 kuna

- znanstveni skup Dani Matka Laginje 5.000,00 kuna

4. Ostali programi

- arhiviranje materijala 2.600,00 kuna

- sufinanciranje izdavanja Vjesnika

Državnog arhiva u Rijeci 1.000,00 kuna

- Internet portal Općine Klana 14.640,00 kuna

- Primorski Novi list 15.000,12 kuna

- Glasnik Općine Klana 48.500,00 kuna«

Članak 2.

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Klana za 2006. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/06-01/43

Ur. broj: 2170-06-06-01-02

Klana, 27. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Slavko Gauš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr