SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 55. Četvrtak, 28. prosinca 2006.
OPĆINA KLANA
181

63.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06 i 07/06) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 27. prosinca 2006. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2006. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2006. godinu (»Službene novine« broj 07/06 i 22/06) mijenja se članak 2. i glasi:

»Sredstva potrebna za realizaciju ovog Programa su sljedeća:

- komunalni doprinos 60.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 1.752.046,04 kuna

- naknada za koncesiju 6.000,00 kuna«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se na sljedeći način:

1. Javne površine

a) uređenje dječjeg igrališta u Klani 210.364,96 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 210.364,96 kuna

b) uređenje tribina na igralištu na Liscu 43.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 43.000,00 kuna

c) nabava javne dekorativne rasvjete 5.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 5.000,00 kuna

d) nabava nadstrešnice vanjske pozornice 119.474,60 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 119.474,60 kuna

e) otkup zemljišta za uređenje javnih

površina 7.008,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 7.008,00 kuna

f) geodetsko-katastarske usluge 6.868,60 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 6.868,60 kuna

g) uređenje parka Krug u Studeni 69.369,20 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 69.369,20 kuna

h) podzid u Podstrmcu 71.328,96 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 8.592,00 kuna

- Proračun Općine Klana 62.736,96 kuna

i) parcelacija građevinskog zemljišta u

Kalužici 156.770,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 156.770,00 kuna

j) usluge nadzora 24.400,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 24.400,00 kuna

2. Nerazvrstane ceste

a) uređenje mosta Laze 88.754,04 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 9.600,00 kuna

- Proračun Općine Klana 79.154,04 kuna

b) izgradnja nogostupa kroz naselje Klana 170.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 10.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 160.000,00 kuna

c) uređenje puta u Kalužici 237.839,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 20.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 217.839,00 kuna

d) usluge nadzora 12.200,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 12.200,00 kuna

3. Groblje

a) uređenje groblja u Brezi 26.236,02 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 26.236,02 kuna

b) uređenje zidova na mjesnom groblju

u Klani 52.236,01 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 4.800,00 kuna

- Proračun Općine Klana 41.436,01 kuna

- naknada za koncesiju 6.000,00 kuna

4. Opskrba pitkom vodom

a) sufinanciranje izgradnje vodovodne

mreže u novom dijelu naselja Kalužica 311.756,64 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 311.756,64 kuna

5. Tržnice na malo

a) Uređenje objekata i platoa sajamskog

prostora 205.440,01 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 205.440,01 kuna

Članak 3.

Ove II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2006. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 021-01/06-01/12

Ur. broj: 2170-06-06-01-03

Klana, 27. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Slavko Gauš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr