SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 55. Četvrtak, 28. prosinca 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
181

185.

Na temelju članka 53. stavak 1. podstavak 3. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 28/01 i 16/04), Odbor za statutarno- pravna pitanja utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za izradu Županijskog plana intervencija u zaštiti okoliša županije.

Pročišćeni tekst obuhvaća Odluku o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za izradu Županijskog plana intervencija u zaštiti okoliša županije (»Službene novine« broj 26/02), Odluku o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za izradu Županijskog plana intervencija u zaštiti okoliša županije (»Službene novine« broj 18/03), Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za izradu Županijskog plana intervencija u zaštiti okoliša županije (»Službene novine« broj 4/06) i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za izradu Županijskog plana intervencija u zaštiti okoliša (»Službene novine« broj 43/06), u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 021-04/05-08/1

Ur. broj: 2170/1-04-01-06-60

Rijeka, 19. prosinca 2006.

Predsjednica
Odbora za statutarno-pravna pitanja
Višnja Samaržija-Mladenić, v.r.

ODLUKA
o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za izradu
Županijskog plana intervencija u zaštiti okoliša
(pročišćeni tekst)

Članak 1.

Osniva se Stručno povjerenstvo za izradu Županijskoga plana intervencija u zaštiti okoliša (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo).

Za članova Stručnog povjerenstva imenuju se:

1. Georg Žeželić, član Županijskoga poglavarstva
za područje prostornog i urbani-
stičkog planiranja i zaštitite okoli-
ša, voditelj

2. Ingo Kamenar, član Županijskoga poglavarstva
za područje komunalnih djelatno-
sti, zamjenik voditelja

3. Berislav Tulić, Upravni odjel za turizam, podu-
zetništvo i poljoprivredu, zamje-
nik voditelja

4. Vedrana Fržop članica Županijskog poglavarstva
-Kotulovski za područje zdravstvene zaštite i
socijalne skrbi, članica

5. Čedomir Miler član Odbora za gospodarski raz-
voj, prostorno planiranje i zaštitu
okoliša, član

6. Lenjinka Juričić Državna uprava za zaštitu i spaša-
-Mamilović vanje, Područni ured za zaštitu i
spašavanje Rijeka, članica

7. Ljubomir Stojnić predstavnik Grada Rijeke, član

8. Željko Linšak predstavnik Općine Kostrena,
član

9. Stipe Vučemilo predstavnik Općine Omišalj, član

10. Nevenko Sablić predstavnik Općine Viškovo, član

11. mr. sc. Jarolim DIOKI, d.d. LC Dina Omišalj,
Meixner član

12. Boris Legović INA, RNR, Urinj, član

13. Milica Lulić Ina Maziva, članica

14. Stjepan Kamber Hrvatske vode, VGO Rijeka,
član

15. dr. sc. Vladimir Mičović Nastavni zavod za javno zdravstvo
Primorsko-goranske županije, član

16. Kazimir Mihić Udruga IN Klub inovatora
Rijeka, Sekcija za ekologiju, član

Članak 2.

Stručno povjerenstvo ima sljedeće ovlasti i dužnosti:

.identifikacija resursa, zadaća i sudionika u procesu izrade plana intervencije u zaštiti okoliša,

.identifikacija rizika i opasnosti;

.analiza postojećih planova svih sudionika i usklađenosti planova;

.identifikacija zadaća nepokrivenih postojećim planovima;

.identifikacija lokalnih resursa za pokrivanje nepokrivenih zadaća;

.prilagođavanje postojećih planova i izrada harmoniziranog i integriranog plana;

.izrada prijedloga Županijskoga plana intervencija u zaštiti okoliša;

.upoznavanje svih sudionika sa integriranim planom intervencije u zaštiti okoliša;

.uspostava procedure za periodično testiranje, analizu i reviziju plana;

.upoznavanje stanovništva s planom intervencije u zaštiti okoliša;

.dopunjavanje i revizija Županijskoga plana intervencija u zaštiti okoliša;

.utvrđivanje mišljenja na planove intervencija u zaštiti okoliša jedinica lokalne samouprave s područja Primorsko-goranske županije.

Članak 3.

Tehničke, stručne i administrativne poslove za potrebe Stručnog povjerenstva obavlja Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje.

Članak 4.

Članovi Stručnog povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad i prijevozne troškove.

Za nazočnost na sjednici članu Stručnog povjerenstva pripada neto naknada u visini dnevnice za službeno putovanje koja se isplaćuje zaposlenima u upravnim tijelima Županije, kao i naknada prijevoznih troškova od mjesta stanovanja do mjesta gdje se održava sjednica ako je njihova udaljenost veća od 20 kilometara i to u visini cijene putne karte sredstvima javnog prijevoza.

Dužnosnici i zaposleni u upravnim tijelima Županije te druge osobe kojima se plaća osigurava u Proračunu Županije ne ostvaruju pravo na naknadu iz stavka 1. ovog članka.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr