SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 54. Srijeda, 27. prosinca 2006.
OPĆINA LOVRAN
181

51.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pričišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 14/02, 8/05 i 4/06 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 21. prosinca 2006. donijelo je

PROGRAM
izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2007. godini

I.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastukture na području Općine Lovran u 2007. godini za:

- nerazvrstane ceste

- javne površine

- javnu rasvjetu

- sanacija odlagališta komunalnog otpada

- opskrbu pitkom vodom

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

1. NERAZVRSTANE CESTE

1.1. Rekonstrukcija ceste bivša vojarna 175.000,00


Ukupno nerazvrstane ceste 175.000,00

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 175.000,00 kn iz komunalnog doprinosa.

2. JAVNE POVRŠINE

2.1. Nogostupi, obalni put, parkirališta, trgovi,

pješačke staze, zelene površine

2.1.1. Uređenje obalnog puta Lovran 500.000,00

2.1.2. Uređenje javnih površina uz obalni put 50.000,00

2.1.3. Izgradnja nogostupa kod sjemeništa 200.000,00

2.1.4. Izgradnja dječjeg igrališta »Cipera« 48.000,00

2.1.5. Sanacija izvorišta »Curak« Lovranska

Draga 40.000,00

2.1.6. Rekonstrukcija parka »Staro groblje« 18.000,00

2.1.7. Rekonstrukcija parka »Đure Salaja« 24.000,00

2.1.8. Izgradnja parkirališta Žrtava fašizma 20.000,00

Ukupno nogostupi, obalni put, 900.000,00 parkirališta, trgovi, pješačke staze,

zelene površine

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 600.000,00 kn iz komunalnog doprinosa te u iznosu od 300.000,00 iz ostalih sredstava Proračuna (300.000,00 kn sredstva PGŽ).

3. JAVNA RASVJETA

3.1. Izgradnja novih rasvjetnih tijela u Lovranu, Lignju,

Tuliševici, Lovranskoj Dragi i Medveji:

3.1.1. Lovran - Medveja III. faza 195.000,00

3.1.7. Izgradnja JR Cesta Lovranska Draga 12.000,00

3.1.8. Izgradnja JR Brajdice - Liganj 52.000,00

3.1.9. Izgradnja JR u Lignju 16.000,00

3.1.10. Izgradnja JR u Tuliševici 14.500,00

3.1.13. Izgradnja dekorat. rasvj. Sv. Trojstva,

Sv. Jurja i kule 95.000,00

3.1.14. Izgradnja JR obalni put Lovran 900.000,00


Ukupno javna rasvjeta 1.284.500,00

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 725.000,00 kn iz komunalnog doprinosa te 559.500,00 kn ostalih sredstava Proračuna.

4. OPSKRBA PITKOM VODOM

4.1. Izgradnja vodoopskrbe 3.000.000,00


Ukupno opskrba pitkom vodom 3.000.000,00

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 3.000,000,00 kn iz sredstava Proračuna (500.000,00 sredstva PGŽ i 2.500.000,00 ostala sredstva).

5. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH
VODA

5.1. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

5.1.1. Sanitarna kanalizacija po projektu zaštite od

onečišćenja mora 1.500.000,00


Ukupno odvodnja i pročišćavanje

otpadnih voda 1.500.000,00

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 1,500.000,00 kn od namjenskog povećanja cijene vode.

5.2. Odvodnja atmosferskih voda

5.2.1. Izgradnja oborinske kanalizacije

Brajdice 675.000,00

5.2.2. Izgradnja oborinske kanalizacije

Omladinska ulica 600.000,00


Ukupno odvodnja atmosferskih voda 1.275.000,00

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 1.275.000,00 kn iz ostalih sredstava Proračuna Općine Lovran.

6. SANACIJA ODLAGALIŠTA

6.1. Sufinaciranje programa sanacije odlagališta

komunalnog otpada »Osojnica« 200.000,00


Ukupno sanacija odlagališta 200.000,00

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 200.000,00 kn iz ostalih sredstava Proračuna Općine Lovran.

II.

7. IZVORI FINANCIRANJA (rekapitulacija)

1. Sredstva Proračuna Općine Lovran

- komunalni doprinos 1,500.000,00 - ostala sredstva Proračuna 4.534.500,00

2. Ostali izvori sredstava

- od namjenskog povećanja cijene

vode 1.500.000,00

- kapitalne pomoći Proračunu od

PGŽ 800.000,00


Ukupno: 8.334.500,00

III.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/06-01/88

Ur. broj: 2156/02-01-06-1

Lovran, 21. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Edvard Primožić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr