SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 54. Srijeda, 27. prosinca 2006.
OPĆINA LOVRAN
181

48.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Županije primorsko-goranske broj 26/01, 142/02, 08/05 i 04/06) Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 21. prosinca 2006. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u području predškolskog odgoja
u 2007. godini

Članak 1.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju ostvaruje se putem Dječjeg vrtića Opatija. Cilj programa redovnog predškolskog odgoja i obrazovanja je da se predškolskim procesima stručnih odgajateljima u skladu sa suvremenim spoznajama organizira život i rad djeteta u grupi djece na način da djetetu osigura optimalan i kreativan ravzoj, sigurna i zdrava okolina za igru i učenje a roditeljima pruži pomoć u brizi za sigurnost i odgoj djeteta u vremenu u kojem oni ne mogu skrbiti o njima.

Članak 2.

Temeljem potreba i interesa Općine Lovran Dječji vrtić u Lovranu provodi društveno organizirani predškolski odgoj ostvarivanjem programa u sedam odgojnih skupina i to:

11 satnog primarnog programa jaslica 2 skupine

11 satnog primarnog programa vrtića 2 skupine

6 satnog primarnog programa vrtića 2 skupine

5,5, satni program ranog učenja talijanskog
jezika 1 skupina.

Članak 3.

Utvrđeni opseg djelatnosti vrtića u Lovranu ostvaruju sljedeći djelatnici:

- odgajatelji u cjelodnevnom boravku 8 djelatnika

- odgajatelji u poludnevnom boravku 2 djelatnika

- odgajatelj talijanskog jezika 1 djelatnik

- kućni majstor 1 djelatnik

- kuhinjsko osoblje 2 djelatnika

- spremačice 2 djelatnika

- pralja 1 djelatnik

Općina Lovran snosi i proporcionalni dio troškova zajedničke službe (ravnatelj, pedagog, psiholog, glavna medicinska sestra i administrator).

Članak 4.

Učešćem roditelja osiguravaju se sredstva za prehranu djece kao i za poboljšanje standarda djelatnosti u objektu Lovran (ulaganja u opremu za kuhinju, uređenje vanjskog prostora, nabavka didaktike i dr.), uz uvjet da se to učini selektivno prema socijalnom uvjetu.

Članak 5.

Pored redovnih programa planira se nastavak provođenja rada kraćih specijaliziranih programa i to:

- likovna radionica,

- dramska igraonica na čakavštini,

- dramska igraonica,

- igraonica na talijanskom jeziku,

- glazbeni kutić,

- program ranog učenja talijanskog jezika,

- program ranog učenja engleskog jezika i

- program male tjelesne aktivnosti.

Posebna sredstva za ostvarenje dodatnih programa osiguravaju korisnici programa dok se kraći specijalizirani program ranog učenja talijanskog jezika sufinancira sredstvima Proračuna.

Članak 6.

Sredstva za plaće s obvezama, naknade za djelatnike, materijalne troškove i kapitalne pomoći u skladu s Ugovorom te za sufinanciranje ranog učenja i kraćeg specijaliziranog programa talijanskog jezika osiguravaju se u Proračunu Općine Lovran za 2007. godinu u iznosu od 1.580.760,00 kuna.

Članak 7.

Ugovorno će se rješavati pokriće dijela troškova smještaja djece sa područja Općine Lovran u druge vrtiće kao i u posebne skupine za djecu s teškoćama u razvoju.

Članak 8.

Program javnih potreba u području predškolskog odgoja za 2007. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 400-08/06-01/01

Ur. broj: 2156/02-01-06-80

Lovran, 21. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr