SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 54. Srijeda, 27. prosinca 2006.
OPĆINA LOVRAN
181

47.

PLAN RASPOREDA SREDSTAVA SOCIJALNOG
PROGRAMA I PRIMARNE ZDRAVSTVENE
ZAŠTITE U 2007. GODINI


Red. PROGRAM PLAN 2007.

broj


1. SUFINANCIRANJE HITNE

MEDICINSKE POMOĆI 40.000


2. SUFINANCIRANJE PROGRAMA

RANOG OTKRIVANJA RAKA 27.000


3. SUFINANCIRANJE ZDRAVSTVENE

ZAŠTITE DJECE - CJEPIVO 8.000


4. SUFINANCIRANJE UREĐENJA

PROSTORA AMBULANTE DOMA

ZDRAVLJA 25.000


5. SUBVENCIJE NAJAMNINE 2.000


6. SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA

STANOVANJA 2.000


7. PREHRANA UČENIKA OSNOVNIH

ŠKOLA 50.000


8. PREHRANA DJECE U VTIĆU 19.000


9. DJEČJA HRANA ZA DOJENČAD 12.000


10. BESPLATNI PRIJEVOZ UČENIKA

SREDNJIH ŠKOLA 50.000


11. PRIJEVOZ DJECE S POTEŠKOĆAMA

U RAZVOJU 90.000


12. CRVENI KRIŽ 25.000


13. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 3.000


14. POMOĆ HUMANITARNIM

ORGANIZACIJAMA 16.000


15. JEDNOKRATNE POMOĆI U NOVCU 10.000


16. NABAVA DRVA ZA OGRIJEV 7.000


17. POGREBNI TROŠKOVI 7.000


18. PRIGODNI DAROVI ZA DJECU,

ODRASLE I ZA STARIJE 18.000


19. UDRUGA ZDRAVI PUT 10.000


20. DAR NOVOROĐENOJ DJECI 14.000


21. JEDNOKRATNE POMOĆI U NARAVI 75.000


UKUPNO 510.000


Klasa: 400-08/06-01/01

Ur. broj: 2156/02-01-06-75

Lovran, 21. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr