SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 54. Srijeda, 27. prosinca 2006.
OPĆINA LOVRAN
181

46.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/00 i 103/01), članka 35.

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Županije primorsko-goranske broj 26/01, 142/02, 08/05 i 04/06) Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 21. prosinca 2006. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj skrbi i primarnoj zdravstvenoj
zaštiti Općine Lovran za 2007. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u oblasti socijale potičemo primjenu djelotvornih mjera koje valja nužno poduzeti radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba.

Članak 2.

Socijalnim programom predviđa se i osigurava:

- pomoć za podmirenje troškova stanovanja,

- prehranu učenika osnovnih škola,

- prehranu djece u dječjem vrtiću,

- besplatni prijevoz učenika srednjih škola i studenata,

- organizirani prijevoz djece s poteškoćama u razvoju (relacija Lovran - Rijeka - Lovran),

- hranu za dojenčad sa zdravstvenim poteškoćama,

- pomoć humanitarnim udrugama sa područja Općine te Primorsko - goranske županije čiji članovi su stanovnici Općine Lovran,

- produženi boravak djece osnovne škole,

- prijevoz osoba starijih od 65 godina sredstvima javnog prijevoza KD Autotrolej,

- jednokratne pomoći (za kupnju ogrjeva, hrane, prigodne pomoći za Božić, dar novorođenčadi i dr.),

- specijalni rashodi za intervencije (pomoć u školovanju; autobusne karte za nemoćne i invalidne osobe te darovateljima krvi s područja Općine; nabavka hrane, pomoć u liječenju i sl.),

- sufinanciranju zdravstvenog standarda ( hitne medicinske pomoći, programa ranog otkrivanja raka dojke),

- djelovanje Crvenog križa Hrvatske,

- Udruga Zdravi put i

- Gorska služba spašavanja.

Članak 3.

Raspored sredstava socijalnog programa vršit će se u skladu sa kriterijima temeljem rješenja o pojedinačnim pravima po osobnim zahtjevima ili na prijedlog Socijalnog vijeća. Sredstva za isplatu pomoći za ogrijev sukladno članku 38., 38a. i 78. Zakona o socijalnoj skrbi doznačit će Primorsko-goranska županija.

Članak 4.

Socijalni program Općine Lovran za 2007. godinu stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Primorsko - goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 400-08/06-01/01

Ur. broj: 2156/02-01-06-74

Lovran, 21. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr