SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 53. Subota, 23. prosinca 2006.
OPĆINA DOBRINJ
181

73.

Na temelju članka 12. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 12. stavak 4. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93), članka 8. stavak 1. Zakona o otocima (»Narodne novine« broj 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06) i članka 33. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 03/06) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 12. sjednici, održanoj dana 21. prosinca 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Sprazuma o osnivanju Ustanove
»Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«

Članak 1.

Općina Dobrinj prihvaća Sporazum o osnivanju Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«.

Članak 2.

Ovlašćuje se načelnik Neven Komadina da u ime Općine Dobrinj potpiše Sporazum o osnivanju Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-29/12

Ur. broj: 2142-04-06-01-1

Dobrinj, 21. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr