SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 52. Petak, 22. prosinca 2006.
OPĆINA BROD MORAVICE
181

34.

Na temelju članka 16. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 110/04 i 178/04) i članka 18. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 05/06), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoim redu
Općine Brod Moravice

Članak 1.

U članku 3. iza riječi: »površina« briše se točka i stavlja zarez, te nastavlja rečenicom »kao i nekretnine koje po svom položaju u prostoru imaju krajobraznu vrijednost«.

Članak 2.

Iza članka 24. dodaje se članak 24a. koji glasi: Vlasnici, posjednici i korisnici nekretnina koje se nalaze u građevinskom području naselja, kao i nekretnina koje se nalaze do 100 metara izvan toga područja, a koje nekretnine u naravi ili katastarskoj evidenciji predstavljaju oranice, sjenokoše, odnosno livade dužni su najmanje jedanput, a po potrebi i dvaput godišnje za vrijeme vegetacije izvršiti košnju obraslih površina.

Ova obveza neće se primijeniti na one površine koje su očito u naravi tako obrasle, da ustvari predstavljaju šumu.

Članak 3.

Iza članka 24a. dodaje se članak 24 b. koji glasi: Vlasnici, posjednici i korisnici nekretnina koji se nalaze u građevinskom području naselja, kao i nekretnina koje se nalaze do 100 metara izvan toga područja, a koje nekretnine u naravi ili katastarskoj evidenciji predstavljaju oranice, sjenokoše, odnosno livade, a po svojem položaju u prostoru imaju krajobraznu vrijednost, ne izvrše radnje iz članka 2. ove Odluke, dužni su dozvoliti na zahtjev Općine Brod Moravice održavanje navedenih površina.

Članak 4.

U članku 66. dodaje se stavak 8. koji glasi: U slučaju nepridržavanja odredbi o komunalnom redu iz članka 2. ove Odluke, fizička osoba kaznit će se novčanom kaznom u visini od 500,00 kuna, a pravna osoba novčanom kaznom u visini od 1.500,00 kuna.

Članak 5.

U članku 66. dodaje se stavak 9. koji glasi: U slučaju nepridržavanja odredbi o komunalnom redu iz članka 3. ove Odluke fizička osoba kaznit će se novčanom kaznom u visini od 1.000,00 kuna, a pravna osoba novčanom kaznom u visini od 3.000,00 kuna.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/06-01/65

Ur. broj: 2112-06-06-01-01

Brod Moravice, 15. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr