SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 52. Petak, 22. prosinca 2006.
OPĆINA BROD MORAVICE
181

32.

Na temelju članka 13. stavka 3. i 4. Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98) i članka 7. Odluke o grobljima Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 11/ 99), te članka 18. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 05/06), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice, na sjednici održanoj 15. prosinca 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o naknadama za održavanje groblja na području
Općine Brod Moravice

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se godišnja naknada za održavanje groblja na području Općine Brod Moravice, korištenje grobnog mjesta, postupak sa napuštenim grobnim mjestima, te namjena tako prikupljenih sredstava.

Članak 2.

Godišnja naknada za održavanje groblja u Brod Moravicama, Malim Dragama, Podstenama, Šimatovu i Goršetima iznosi:

1. Za jednostruko grobno mjesto 60,00 kuna

2. Za dvostruko grobno mjesto 90,00 kuna

3. Za trostruko grobno mjesto 120,00 kuna

Članak 3.

Vrijeme korištenja trajnog grobnog mjesta za koje je podmirena godišnja naknada nije ograničeno.

Trajni grob za koji 10 godina nije podmirena naknada, a vlasnik je nije podmirio niti nakon upozorenja, smatrat će se napuštenim.

Nakon toga je dosadašnjem vlasniku prestalo pravo korištenja, a prekop se takvog groba može izvršiti, ako je od posljednjeg ukopa prošlo više od 15 godina.

Članak 4.

U sredstvima javnog priopćavanja mora se dati obavijest o napuštenim grobovima, kojom će uprava groblja odrediti i rok u kome se vlasnik napuštenog groba mora javiti.

Između objave obavijesti iz stavka 1. ovog članka i dodjele grobnog mjesta drugom vlasniku ne može proći manje od 6 mjeseci.

Članak 5.

Prihodi ostvareni naknadama iz članka 2. ove Odluke mogu se koristiti isključivo za uređenje, održavanje i upravljanje grobljima, opremom i objektima.

Članak 6.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 363-01/06-01/63

Ur. broj: 2112-06-06-01-01

Brod Moravice, 15. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr