SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 52. Petak, 22. prosinca 2006.
GRAD DELNICE
181

58.

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01), članka 35. Zakona o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narod

ne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 43. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 9/06 - pročišćeni tekst) na svojoj sjednici održanoj dana 21. prosinca 2006. godine donosi

ODLUKU
o ukidanju svojstva javnog dobra

Članak 1.

Ukida se svojstvo javnog dobra na k.č. br. 7453/2 K.O. Turke u naravi Podgora površine 82 m2 a prema parcelacijskom elaboratu ovlaštenog geodete Nedjeljka Predovića od 22. 12. 2005. godine.

Članak 2.

Na temelju ove odluke i parcelacijskog elaborata ovlaštenog geodete Nedjeljka Predovića, brisat će se svojstvo javnog dobra na zemljištu iz prethodne točke, te se na istima dozvoljava uknjižba prava vlasništva Grada Delnica.

Članak 3.

Dozvoljava se Zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Delnicama da izvrši brisanje statusa javnog dobra na nekretninama iz čl.1.ove odluke, te da se na istoj izvrši upis prava vlasništva Grada Delnica.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 940-01/06-01/52

Ur. broj: 2112-01-06-04

Delnice, 21. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr