SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 52. Petak, 22. prosinca 2006.
GRAD DELNICE
181

57.

Na temelju članka 34. stavka 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 09/06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 21. prosinca 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »HLOJKICA«

Članak 1.

Ovom se Odlukom imenuju članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »HLOJKICA« Delnice, Šetalište I.G.Kovačića 1.a., od strane njegovog osnivača Grada Delnica.

Članak 2.

U skladu sa odredbom članka 5. stavka 2. Odluke o osnivanju javne ustanove Dječji vrtić »HLOJKICA«, a u svezi s odredbama članka 34. stavci 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, Upravno vijeće Dječjeg vrtića »HLOJKICA« Delnice ukupno broji sedam (7) članova.

Članak 3.

Grad Delnice, kao osnivač Dječjeg vrtića, a vezano uz Odluku o osnivanju istoga te odredbe članka 34. stavci 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, u Upravno vijeće imenuje ukupno četiri (4) člana.

Članak 4.

Za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića HLOJKICA« Delnice, osnivač imenuje slijedeće osobe:

1. Goran Muvrin iz Delnica, Ploškovo 7,

2. Branko Mihajlović, iz Delnica, Supilova 252,

3. Franjo Jakovac iz Delnica, Ograja 7,

4. Maja Kezele iz Delnica, Supilova 52.

Članak 5.

Imenovani članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »HLOJKICA« Delnice u sklopu svojih prava i obveza kao članova Upravnog vijeća obavljat će poslove propisane odredbama zakona koji se odnose na rad Dječjeg vrtića te akata Dječjeg vrtića i Grada Delnica.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 601-02/06-01/10

Ur. broj: 2112-01-06-02

Delnice, 21. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr