SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 52. Petak, 22. prosinca 2006.
GRAD DELNICE
181

50.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04), članka 35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/ 01 i 129/05) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 21. prosinca 2006. godine donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Delnica za 2007. godinu, opseg radova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarenje Programa.

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se:

- prihodi od komunalne naknade 5.000.000,00 kn

- prihod od grobarina 170.000,00 kn


UKUPNO: 5.170.000,00 kn

Članak 3.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti odvodnje atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, javna rasvjeta i održavanje groblja utvrđuje se kako slijedi:

1. održavanje nerazvrstanih cesta: 2.810.000,00

- zimsko održavanje 700.000,00 kn

- sanacija cesta

1. krpanje udarnih rupa i manje sanacije

kolnika na području Delnica i

Crnog Luga 300.000,00 kn

2. održavanje makadam ceste

Ložac-Podgora 50.000,00 kn

3. popravak cestei asfaltiranje okretišta

u Lučicama - Kendar 100.000,00 kn

4. popravak makadam cesta za Biljevinu,

Krašičevica Gornja i Donja 300.000,00 kn

5. Malo Selo popravak cesta (asfaltiranje)

i spajnje dva objekta na kanalizaciju 350.000,00 kn

6. popravak makadam ceste prema vikend

naselju u Dedinu u dužini 1600 m,

šir. 3 m 100.000,00 kn

7. Asfaltiranje prilazne ceste u Crnom

Lugu Ul. Selska 50.000,00 kn

8. Ulica bana Jelačića dovršetak (razlika) 480.000.00 kn

9. razni nepredviđeni radovi 230.000,00 kn

- horizontalna i vertikalna signalizacija

1. popravak postojećih znakova, nabava

nedostajećih i obilježavanje pješačkih

prijelaza, 80.000,00 kn

2. novogodišnje ukrašavanje Delnice,

Crni Lug, Brod na Kupi 70.000,00 kn

2. održavanje oborinske kanalizacije 260.000,00 kn

1. čišćenje slivnika i upojnih bunara te

manje sanacije 80.000,00 kn

2. izgradnja dijela kanalizacije u

Malom Selu 150.000,00 kn

3. razni nepredviđeni popravci 30.000,00 kn

3. održavanje čistoće na javnim

površinama 1.170.000,00 kn

1. čišćenje cesta, i javno prometnih

površina 130.000,00 kn

2. održavanje zelenih površina

košnja travnjaka, održavanje cvjetnjaka,

vaza, obrezivanje granja na drvoredu

(Supilova), 290.000,00 kn

3. nabava kanti za otpatke u parku 40.000,00 kn

4. zamjena klupa u parku uz glavnu stazu

te obnova postojećih 40.000,00 kn

5. sanacija divljih deponija 50.000,00 kn

6. odvoz smeća s javnih površina

kontejnerima 150.000,00 kn

7. deratizacija javnih površina 20.000,00 kn

8. održavanje dječjih igrališta odnosno

popravak uništenog, premazivanje

zaštitnim sredstvima djelomična nabavka

novih rekvizita i ostale opreme i

sadržaja u parku 30.000,00 kn

9. uređenje dječjih igrališta u Ul. bana

Jelačića i Lučicama, Brodu na Kupi

S. S. Kranjčevića 300.000,00 kn

10. postava ograde i uređenje igrališta u

Sajmišnoj ulici 20.000,00 kn

11. obnova postoječih dječjih igrališta u

A. G. Matoša, Turkima, 50.000,00 kn

12. održavanje oglasnih panoa 20.000,00 kn

13. razni nepredviđeni popravci 30.000,00 kn

5. javna rasvjeta 630.000,00 kn

1. održavanje i popravak postojeće javne

rasvjete, zamjena žarulja, popravak

srušenih stupova i sl. 80.000,00 kn

2. zamjena dotrajalih lampi Lujzinskoj ul. 30.000,00 kn

3. antikorozivna zaštita stupova javne

rasvjete 40 kom 40.000,00 kn

4. utrošak električne energije za javnu

rasvjetu 450.000,00 kn

5. razni nepredviđeni radovi 30.000,00 kn

6. održavanje groblja 300.000,00 kn

1. čišćenje, košnja trave, manji popravci,

utrošak struje, vode na grobljima

Delnice, Crni Lug, Brod na Kupi 170.000,00 kn

2. pripomoć pri uređenju groblja u Turkima 100.000,00kn

3. razni nepredviđeni radovi 30.000,00 kn


UKUPNO 5.170.000,00 kn

Članak 4.

Dinamika izvođenja radova uskladit će se s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih pod člankom 1. ovog Programa.

Klasa: 363-01/06-01/20

Ur. broj: 2112-01-06-01

Delnice, 21. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr