SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 52. Petak, 22. prosinca 2006.
GRAD DELNICE
181

48.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04), članka 35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/ 01 i 129/05) i članka 19. Statuta Grada Delnice (»Službene novine« broj 22/01), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 21. prosinca 2006. godine donosi

III. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2006. godinu

Članak 1.

Ovim Izmjenama i dopunama Programa utvrđuje se građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2006. godini za:

1. - javne površine

- nerazvrstane ceste

- groblja

- javnu rasvjetu

2. - opskrbu pitkom vodom

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

3. - održavanje čistoće

- odlaganje komunalnog otpada

- tržnice na malo

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Dinamika izvođenja radova uskladit će se s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih u članku 2. ovog Programa.

Članak 4.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 363-01/05-01/24

Ur. broj: 2112-01-04-03

Delnice, 21. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 

III. izmjene i dopune Programa gradnje o  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr