SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 52. Petak, 22. prosinca 2006.
GRAD DELNICE
181

46.

Na temelju članka 18. i 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 10/97), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 21. prosinca 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o Projekciji Proračuna Grada Delnica za razdoblje
od 2007. do 2009. godine

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Delnica prihvaća projekciju Proračuna Grada Delnica za razdoblje od 2007. do 2009. godine.

Projekcija iz prethodnog stavka ove Odluke sastavni je dio Proračuna Grada Delnica.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/06-01/112

Ur. broj: 2112-01-06-04

Delnice, 21. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

PROJEKCIJA PRORAČUNA
za razdoblje od 2007. do 2009. godine

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka o Projekciji Proračuna Grada Deln  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr