SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 52. Petak, 22. prosinca 2006.
GRAD DELNICE
181

43.

Na temelju članka 4. st. 1. Zakona o proračunu («Narodne novine« broj 96/03), članka 55. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) te članka 19. Statuta Grada Delnica («Službene novine« broj 9/06-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 21. prosinca 2006. godine donosi

ODLUKU
o četvrtoj izmjeni i dopuni
Proračuna Grada Delnica za 2006. godinu

Članak 1.

Četvrte izmjene i dopune Proračuna Grada Delnica za 2006. godinu sadrže:

A) OPĆI DIO PRIHODA I RASHODA

B) POSEBNI DIO PRORAČUNA

C) IZDACI RAZVRSTANI PREMA ODSJECIMA:

1. Odsjek za lokalnu samoupravu, opću upravu, protokol Grada i javne potrebe

2. Odsjek za proračun, financije, gospodarstvo i poduzetništvo

3. Odsjek za komunalni sustav, imovinu Grada, urbanizam i ekologiju

Članak 2.

Prihodi u iznosu od 33.249.213,00 i izdaci u iznosu od 33.249.213,00 raspoređeni su po skupinama i podskupinama koje su sastavni dio ove Odluke, te se utvrđuju u bilanci prihoda i izdataka.

Članak 3.

Izdaci u Proračunu u iznosu od 33.249.213,00 raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, te potanjim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna iskazanih po razdjelima, te čine sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/06-01/93

Ur. broj: 2112-01-06-04

Delnice, 21. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka o četvrtoj izmjeni i dopuni Prora  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr