SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 52. Petak, 22. prosinca 2006.
GRAD CRIKVENICA
181

69.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - proč. tekst i 82/04) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 26/01 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 16. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2006. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2007. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka opreme (u daljnjem tekstu Program) na području Grada Crikvenice za 2007. godinu za javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i građenje i uređenje groblja.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Građenje javnih površina financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Crikvenice u ukupnom iznosu od 620.000,00 kuna za slijedeće namjene:

- uređenje novih parkovnih površina

Dramalj 200.000,00 kuna,

- uređenje parkovne površine zapadnog

ulaza u Crikvenicu 200.000,00 kuna,

- projektno rješenje Parka hrvatskih

branitelja 150.000,00 kuna,

- uređenje »ljubavne cestice« u Crikvenici 70.000,00 kuna.

Članak 3.

Građenje nerazvrstanih cesta financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Crikvenice u ukupnom iznosu od 4.050.000,00 kuna za sljedeće namjene:

- uređenje Vinodolske ulice u Crikvenici 240.000,00 kuna,

- uređenje ulice Studenac u Crikvenici 750.000,00 kuna,

- dodatna ulaganja na uređenju

županijskih cesta u suradnji s

ŽUC-om 1.000.000,00 kuna,

- uređenje nivelete ceste Ulice

br. Košuljandić u Dramlju 150.000,00 kuna,

- uređenje nivelete ceste Vukovarske

ulice u Dramlju 250.000,00 kuna

- uređenje Ulice Brdo, Selce 240.000,00 kuna,

- uređenje Ulice Kloštar u Jadranovu 200.000,00 kuna,

- uređenje Ulice Grabrova u Jadranovu 250.000,00 kuna,

- uređenje Ulice Mali dol u Jadranovu 150.000,00 kuna,

- uređenje Ulice Budići u Jadranovu 250.000,00 kuna,

- projekt uređenja Ulice I. L. Ribara,

Selce i V. Lisinskog, spoj V. Nazora 120.000,00 kuna,

- projekt Stossmayerovog šetališta od

čitaonice do Miramara 80.000,00 kuna,

- postavljanje novih autobusnih

čekaonica 300.000,00 kuna.

Članak 4.

Građenje objekata i uređaja javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Crikvenice u ukupnom iznosu od 787.000,00 kuna za slijedeće namjene:

- proširenje javne rasvjete Gajevo šetalište,

u Dramlju 200.000,00 kuna,

- proširenje javne rasvjete Turistički put

u Crikvenici 100.000,00 kuna,

- proširenje javne rasvjete ulica Krasa,

Kloštar, kod odmarališta HVIDR-e,

A. Lukca i Vele skale u Jadranovu 200.000,00 kuna,

- proširenje javne rasvjete kod crkve

Sv. Josipa i ost., Selce 74.000,00 kuna,

- proširenje javne rasvjete, Partizanska

ulica Selce 10.000,00 kuna,

- proširenje javne rasvjete od

odmarališta Stoimena do hotela Marin,

Selce 140.000,00 kuna,

- proširenje mreže J. R. po programima

mjesnih odbora u okviru malih

komunalnih akcija 63.000,00 kuna.

Članak 5.

Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom financirat će se iz sredstava Proračuna Grada Crikvenice u ukupnom iznosu od 2.435.000,00 kuna za sljedeće namjene:

- vodovod Dramalj - Jadranovo 1.410.000,00 kuna,

- vodovod Gornji kraj 415.000,00 kuna,

- vodovod Ulica Cari, Dramalj 110.000,00 kuna,

- vodovod Sopaljska u Crikvenici 500.000,00 kuna.

Članak 6.

Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda financirat će se iz sredstava Proračuna Grada Crikvenice u ukupnom iznosu od 3.060.000,00 kuna za slijedeće namjene:

- oborinska i fekalna Trg palih boraca,

Selce 200.000,00 kuna,

- izgradnja kanalizacije Br. Košuljandić,

Dramalj 400.000,00 kuna,

- projekt sustava odvodnje

Zidarska - Dvorska u Crikvenici 160.000,00 kuna,

- izgradnja sustava odvodnje

Zidarska - Dvorska u Crikvenici 300.000,00 kuna,

- projekt sustava odvodnje Benići,

Šupera u Crikvenici 200.000,00 kuna,

- projekt sustava odvodnje Sopaljska

u Crikvenici 200.000,00 kuna,

- dokumentacija za ishođenje lok.

dozvole sustava odvodnje Jadranovo 200.000,00 kuna,

- projektno rješenje za odvodnju po

programu sa Svjetskom bankom 300.000,00 kuna,

- sustav odvodnje - Sobolova ulica u

Crikvenici 1.100.000,00 kuna.

Članak 7.

Građenje i uređenje groblja financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Crikvenice u ukupnom iznosu od 500.000,00 kuna za slijedeće namjene:

- groblje Crikvenica (otkup zemljišta

za novo groblje u Crikvenici 500.000,00 kuna.

Članak 8.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 11.452.000,00 kuna od čega se 7.000.000,00 kuna odnosi na prihod po osnovi komunalnog doprinosa, a 4.452.000,00 kuna na ostala sredstva Proračuna Grada Crikvenice.

Članak 9.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 400-06/06-01/18

Ur. broj: 2107/01-01-06-16

Crikvenica, 14. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr