SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 52. Petak, 22. prosinca 2006.
GRAD CRIKVENICA
181

68.

Na temelju članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 96/03), članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/ 01) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj 14. prosinca 2006. godine donijelo je

PLAN
razvojnih programa za 2007. godinu s projekcijom
za 2008. i 2009. godinu

Točka 1.

Plan sadrži rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija.

Plan razvojnih programa za 2007. godinu s projekcijom za 2008. i 2009. godinu sastoji se od tri dijela:

1. Plana razvojnih programa za 2007. godinu,

2. Plana razvojnih programa za 2007. godinu s planiranim prihodima i

3. Projekcije plana razvojnih programa 2008.-2009. godina.

Točka 2.

Planirano razdoblje izgradnje i dovršenja objekata prema planu za 2007. godinu je 31.12.2007. godine. Plan razvojnih programa usklađivat će se svaku godinu.

Točka 3.

Sva tri dijela plana razvojnih programa za 2007. godinu s projekcijom za 2008. i 2009. godinu iz točke 1. stavak. 2 ovog Plana sastavni su dio Plana razvojnih programa za 2007. godinu s projekcijom za 2008. i 2009. godinu.

Točka 4.

Ovaj Plan razvojnih programa za 2007. godinu s projekcijom za 2008. i 2009. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-06/06-01/18

Ur. broj: 2107/01-01-06-15

Crikvenica, 14. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Crikvenice
Eduard Rippl, dipl. ing.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Plan razvojnih programa za 2007. godinu   
Plan razvojnih programa za 2007. godinu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr