SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 51. Četvrtak, 21. prosinca 2006.
OPĆINA RAVNA GORA
181

55.

Na temelju članka 18. i 31. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/ 01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst) te članka 21. i 25. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 2/94), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 18. prosinca 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Odbora za ravnopravnost spolova

Članak 1.

U Odbor za ravnopravnost spolova imenuju se:

1. JASNA ŠKORIĆ za predsjednik

2. MATIJA POJER za člana

3. NATAŠA LAKOTIĆ za člana

4. FRANO KAMBER za člana

Članak 2.

Odbor u sklopu svoje nadležnosti:

- predlaže i izrađuje programe za unapređenje položaja žena,

- upućuje prijedloge Općinskom vijeću za povećanje kvalitete rada predškolske ustanove i ustanova o starijim i invalidnim osobama,

- prati razinu ostvarivanja prava građana na zdravstvenu zaštitu, s posebnim osvrtom na financiranje programa preventivne zaštite žena,

- prati ostvarivanje socijalnih prava u okviru socijalnog programa općine,

- posebno prati podatke koji se odnose na nasilje u obitelji, te se povezuje s odgovarajućim ustanovama radi zaštite članova obitelji od nasilja i diskriminacije,

- povezuje se s Odborom za ravnopravnost spolova Županije, te drugim udrugama i ustanovama radi izrade i usklađivanja programa za unapređenje statusa žena,

- potiče edukacijske programe jednakopravnosti u školama i medijima,

- vrši pripreme odluka i drugih općih akata iz svoje nadležnosti.

Članak 3.

Odbor donosi odluke na sjednicama koje saziva predsjednik, većinom glasova svih članova.

Odbor je obvezan o svojim zaključcima obavijestiti predlagatelja akta, Općinsko vijeće i Općinsko poglavarstvo.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važnost Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za ravnopravnost spolova klasa: 080-02/02-01/06, urbroj: 2112/07-01-02-3 od 20. lipnja 2002. godine.

Klasa: 080-02/06-01/8

Ur. broj: 2112/07-01-06-1

Ravna Gora, 18. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr