SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 51. Četvrtak, 21. prosinca 2006.
OPĆINA RAVNA GORA
181

54.

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01 i 60/01) i članka 24. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01, 12/ 06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 18. prosinca 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o određivanju naknade troškova i izgubljene zarade za rad vijećnika u Općinskom vijeću, članova Općinskog poglavarstva, njihovih radnih tijela, te zaposlenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ravna Gora

Članak 1.

Ovom odlukom određuje se naknada troškova za rad vijećnika Općinskog vijeća Općine Ravna Gora, članova Općinskog poglavarstva Općine Ravna Gora, njihovih radnih tijela, te zaposlenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ravna Gora.

Članak 2.

Predsjedniku Općinskog vijeća pripada mjesečna novčana naknada u iznosu od 1.000,00 kn neto.

Potpredsjednicima Općinskog vijeća pripada mjesečna novčana naknada u iznosu od 300,00 kn neto.

Vijećnicima Općinskog vijeća pripada mjesečna novčana naknada u iznosu od 150,00 kn neto.

Naknada troškova za rad vijećnika utvrđuje se u neto iznosu od 150,00 kn po prisustvovanju na svakoj održanoj sjednici.

Naknada za rad članovima radnih tijela Općinskog vijeća utvrđuje se u iznosu od 100,00 kn neto po prisustvovanju na svakoj održanoj sjednici.

Članak 3.

Članovima Općinskog poglavarstva pripada mjesečna novčana naknada u iznosu od 600,00 kn neto.

Naknada za rad članovima i predsjedniku Općinskog poglavarstva utvrđuje se u neto iznosu od 150,00 kn po prisustvovanju na svakoj održanoj sjednici.

Naknada za rad članovima radnih tijela Općinskog poglavarstva utvrđuje se u neto iznosu od 100,00 kn po prisustvovanju na svakoj održanoj sjednici.

Naknada za rad članovima radnih tijela Općinskog poglavarstva za rad na terenu utvrđuje se u neto iznosu od 150,00 kn po danu provedenom na terenu.

Predsjedniku Općinskog poglavarstva naknada iz stavka 2. ovog članka pripada samo za prisustvovanje sjednicama koje se održavaju izvan radnog vremena.

Članak 4.

U slučaju da se sjednica Općinskog vijeća, Općinskog poglavarstva i njihovih radnih tijela održava za vrijeme radnog vremena, svim članovima navedenih tijela pripada naknada u visini izgubljene zarade za vrijeme provedeno na sjednici, a na temelju pisane potvrde odnosno podnijetog obračuna poslodavca.

Članak 5.

Naknada za rad zaposlenicima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ravna Gora utvrđuje se u neto iznosu od 150,00 kn za prisustvovanje na svakoj sjednici Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva, odnosno 100,00 kn za prisustvovanje sjednicama radnih tijela.

Naknade iz stavka 1. ovog članka pripadaju zaposlenicima samo za prisustvovanje sjednicama koje se održavaju izvan radnog vremena.

Članak 6.

Za službena putovanja izvan područja Ravne Gore, vijećnicima Općinskog vijeća, članovima Općinskog poglavarstva i članovima njihovih radnih tijela, pripada dnevnica u iznosu od 170,00 kn za vrijeme provedeno na putu duže od 12 sati, odnosno 85,00 kn za vrijeme provedeno na putu do 12 sati, te putni troškovi u visini stvarnih izdataka na temelju odredbi Pravilnika o porezu na dohodak.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2007. godine.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važnost Odluke o određivanju troškova i izgubljene zarade za rad vijećnika u Općinskom vijeću, članova Općinskog poglavarstva, njihovih radnih tijela, te zaposlenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ravna Gora klasa: 021-06/03-01/2, ur. broj: 2112/07-01-05-1 od 25. srpnja 2005. godine.

Klasa: 021-06/06-01/1

Ur. broj: 2112/07-01-06-1

Ravna Gora, 18. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr