SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 51. Četvrtak, 21. prosinca 2006.
OPĆINA RAVNA GORA
181

53.

Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 12/06 i 16/06), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 18. prosinca 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 44/04, 5/05, 21/05 i 12/ 06) članak 2. mijenja se i glasi:

»Ovisno o pogodnostima položaja na području općine i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, utvrđuju se sljedeće zone i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa prema vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture iskazane u kunama po m3 građevine:

Kod gradnje, rekonstrukcije i dogradnje obiteljskih kuća, garaža i spremišta, osobama koje na dan podnošenja zahtjeva za obračun komunalnog doprinosa imaju prebivalište na području Općine Ravna Gora neprekidno najmanje 5 godina, što dokazuju potvrdom nadležnog državnog tijela, komunalni doprinos se umanjuje za 80% kada grade, rekonstruiraju ili dograđuju stambeni prostor za svoje stanovanje ukupne veličine do 800 m3 obujma.

Kod novogradnje kao dokaz da nema riješeno stambeno pitanje, podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti ovjerenu javnobilježničku izjavu i potvrdu zemljišno-knjižnog ureda i ureda za katastar da nema u vlasništvu i posjedu kuću ili stan na području Općine Ravna Gora.

Kod gradnje, rekonstrukcije, dogradnje ili prenamjene poslovnog prostora za smještaj gostiju te pripremu i posluživanje jela, pravnim i fizičkim osobama registriranim za obavljanje navedene ugostiteljske djelatnosti, koja na dan podnošenja zahtjeva za obračun komunalnog doprinosa imaju prebivalište odnosno sjedište tvrtke na području Općine Ravna Gora neprekidno najmanje jednu godinu, što dokazuju potvrdom nadležnog državnog tijela, komunalni doprinos se umanjuje za 70% kada grade, rekonstruiraju ili dograđuju naprijed navedeni poslovni prostor.

Kod gradnje, rekonstrukcije, dogradnje ili prenamjene poslovnog prostora za obavljanje proizvodnih i proizvodno-uslužnih obrtničkih djelatnosti, osobama registriranim za obavljanje navedenih obrtničkih djelatnosti, koje na dan podnošenja zahtjeva za obračun komunalnog doprinosa imaju prebivalište i sjedište obrta na području Općine Ravna Gora, što dokazuju potvrdom nadležnog državnog tijela, komunalni doprinos se umanjuje za 70% kada grade, rekonstruiraju ili dograđuju naprijed navedeni poslovni prostor.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama» Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/06-01/47

Ur. broj: 2112/07-01-06-2

Ravna Gora, 18. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr