SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 51. Četvrtak, 21. prosinca 2006.
OPĆINA RAVNA GORA
181

50.

Na temelju članka 39. Zakona o športu (»Narodne novine«, broj 111/97 i 24/01) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 18. prosinca 2006. godine, donijelo je

PRVU IZMJENU I DOPUNU
Programa javnih potreba u sportu za 2006. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u sportu za 2006. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 38/ 05) u članku 2. brojka »232.000,00« zamjenjuje se brojkom »241.500,00«.

Članak 2.

U članku 3. u tabeli, u stavci koja se odnosi na NK »Goranka« Ravna Gora ispod brojke »25.000,00« dodaje se brojka »6.000,00«, a ispod teksta »nabava opreme« dodaje se tekst »nabava opreme za igrače kategorije morčići«. Brojka »110.000,00« koja označava ukupan zbroj za NK »Goranka« Ravna Gora mijenja se u brojku »116.000,00«.

Brojka »10.500,00« koja se odnosi na SD »Stara Sušica«, a pojavljuje se dvaput (za nabavu opreme i ukupno) mijenja se u brojku »14.000,00« u oba slučaja.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/06-01/23

Ur. broj: 2112/07-01-06-2

Ravna Gora, 18. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr