SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 51. Četvrtak, 21. prosinca 2006.
OPĆINA RAVNA GORA
181

48.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko- goranske županije, broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 18. prosinca 2006. godine, donijelo je

PRVU IZMJENU I DOPUNU
Programa javnih potreba u provođenju socijalnog
programa za 2006. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2006. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 38/05) u članku 2. brojka »301.856,00« zamjenjuje se brojkom »329.016,00«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na sljedeći način:

- pomoć obiteljima i kućanstvima 27.000,00

- pomoć invalidima i hendikepiranim osobama 20.000,00

- sufinanciranje Savjetovališta za roditelje 5.000,00

- oprema za novorođenčad 17.000,00

- ostale naknade 1.000,00

- školarine 22.200,00

- socijalne stipendije 12.500,00

- sufinanciranje nabave udžbenika za učenike

Osnovne škole 43.500,00

- program zdravstvene knjižice djeteta 306,00

- sufinanciranje programa »Rano otkrivanje

raka dojke« 18.050,00

- naknade za troškove stanovanja 15.800,00

- naknada za ogrjev 6.160,00

- poklon paketi djeci 20.000,00

- pomoć bolesnim i starijim osobama 51.000,00

- prehrana učenika 32.000,00

- stipendije 37.500,00


Ukupno: 329.016,00 kuna.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/06-01/21

Ur. broj: 2112/07-01-06-2

Ravna Gora, 18. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr