SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 51. Četvrtak, 21. prosinca 2006.
OPĆINA RAVNA GORA
181

46.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 126/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/ 04) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 12/06 i 16/06 pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 18. prosinca 2006. godine, donijelo je

DRUGU IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 38/05) članak 2. mijenja se i glasi:

»Građenje javnih površina financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa, doprinosa za šume i tekućih potpora PGŽ za sljedeće namjene:

1. otkup zemljišta za proširenje nogostupa,

zelenih i ostalih javnih površina 28.000,00

2. katastarske izmjere i podloge za uređenje

javnih površina u Starom Lazu 365.558,14


ukupno kuna 393.558,14.«

Članak 2.

Članak 2.a mijenja se i glasi:

»Građenje nerazvrstanih cesta financirati će se iz komunalnog doprinosa i potpora PGŽ za sljedeće namjene:

1. pojačano održavanje odvodnje atmosferskih

voda u Ul. I. G. Kovačića 275-325 u

Ravnoj Gori (cesta Ž 5034) 240.000,00

2. pojačano održavanje odvodnje

atmosferskih voda Kupjak centar

(sa ceste D 3) 145.000,00

3. idejno rješenje prometnica »Suhi vrh«

I. i II. 76.250,00


ukupno kuna 461.250,00.«

Članak 3

.

U članku 3. brojka »100.000,00« u točki 1. i u zbroju, zamjenjuje se brojkom »82.000,00«.

Članak 4.

U članku 4. brojka »150.000,00« u točki 1. i u zbroju, zamjenjuje se brojkom »160.000,00«.

Članak 5.

U članku 7. točka 1. brojka »200.000,00« zamjenjuje se brojkom »0,00«, u točki 2. brojka »300.000,00« zamjenjuje se brojkom »207.000,00« i u zbroju brojka »500.000,00« zamjenjuje se brojkom »207.000,00«.

Članak 6.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarivanje ovog Programa po izvorima sredstava i u ukupnom iznosu utvrđuju se u sljedećim iznosima:

1. komunalni doprinos 661.702,00

2. kapitalne potpore Državnog proračuna 300.000,00

3. kapitalne potpore PGŽ 700.000,00

4. tekuće potpore PGŽ 393.940,00

5. doprinos za šume 437.789,63


ukupno kuna 2.493.431,63.«

Članak 7.

Ova Prva izmjena i dopuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/06-01/45

Ur. broj: 2112/07-01-06-2

Ravna Gora, 18. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr