SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 51. Četvrtak, 21. prosinca 2006.
OPĆINA DOBRINJ
181

72.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), članka 33. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/06) i članka 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/06) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 11. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom
doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske
županije broj 34/04, 23/06, 35/06 i 37/06)

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/04, 23/06, 35/06 i 37/ 06) članak 12. stavak 4. alineja 1. iza riječi »najmanje« dodaje se »5 posljednjih godina do podnošenja zahtjeva za obročnim plaćanjem« dok se riječi »5 godina« brišu.

Članak 2.

Članak 13. stavak 2. alineja 1. mijenja se i glasi:

»- fizičke osobe s prebivalištem na području Općine Dobrinj, sveukupno najmanje 20 godina tijekom života, kojima je barem jedan od roditelja po rođenju imao prebivalište na području otoka Krka, za stambeni objekat.»

Stavak 3. alineja 1. mijenja se i glasi:

»- fizičke osobe s prebivalištem na području otoka Krka, sveukupno najmanje 20 godina tijekom života, kojima je barem jedan od roditelja po rođenju imao prebivalište na području otoka Krka, za stambeni objekat.«

Stavak 4. alineja 1. mijenja se i glasi:

»- fizičke osobe koje su na području Općine Dobrinj imale prebivalište bez prekida posljednjih 20 godina života, do podnošenja zahtjeva za obračunom komunalnog doprinosa, za stambeni objekat,

- fizičke osobe koje su po rođenju imale prebivalište na području otoka Krka, za stambeni objekat.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-29/12

Ur. broj: 2141-04-06-01-3

Dobrinj, 21. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr