SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 51. Četvrtak, 21. prosinca 2006.
OPĆINA DOBRINJ
181

71.

Na temelju članka 14. stavak 1. i članka 7. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01 i 92/ 05), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 33. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 03/06) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 12. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2006. godine, donijelo je

PLAN NABAVE ZA ROBE, RADOVE I USLUGE
ZA 2007. GODINU

Članak 1.

Planom nabave Općine Dobrinj za robe, usluge i radove za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) određuje se nabava roba, usluga i radova za koje su planirana sredstva u Proračunu Općine Dobrinj za 2007. godinu.

U vrijednost nabave nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV).

Članak 2.

Općina Dobrinj provodit će postupak nabave roba, usluga i radova izravnim ugovaranjem u vrijednosti do 20.000,00 kuna:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Prije provođenja postupka nabave vrijednosti veće od 20.000,00 kuna Općinsko poglavarstvo će posebnom odlukom imenovati stručno povjerenstvo od najmanje 3 (tri) člana.

Administrativne poslove za provođenje postupka nabave i evidenciju sklopljenih ugovora o nabavi provodit će Jedin

stveni upravni odjel čiji djelokrug rada obuhvaća nabavu iz članka 3. ovog Plana.

Članak 5.

U Godišnjem planu nabave sve navedene robe, radovi i usluge su raznovrsne.

Članak 6.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 400-08/06-161/01

Ur. broj: 2142-04-06-05-03

Dobrinj, 21. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 

Plan nabave za robe, radove i usluge za   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr