SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 51. Četvrtak, 21. prosinca 2006.
OPĆINA DOBRINJ
181

68.

Temeljem članka 15. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 12. sjednici održanoj 22. prosinca 2006. godine, donosi obrazloženje plana proračuna Općine Dobrinj kroz program

OPĆE JAVNE USLUGE
na području Općine Dobrinj u 2007. godini

Članak 1.

Osnovna zadaća Općine Dobrinj je kontinuirano unapređenje kvalitete života i rada na području općine Dobrinj putem pružanja izvrsne usluge, omogućavanjem participacije u odlučivanju, odgovornim upravljanjem javnim dobrima, protokom informacija te nadasve ljubaznim, efikasnim i transparentnim radom administracije, kako bi općina Dobrinj kao mjesto življenja bila poželjno i sigurno područje u kojem je ugodno živjeti. Općinska uprava nastojat će uvijek biti u službi svih svojih građana.

Članak 2.

Poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Dobrinj obavlja Jedinstveni upravni odjel u kojem je zaposleno šest službenika odnosno Općinski načelnik, kao posebno tijelo Općine, koji je s njima u pitanjima iz radnog odnosa izjednačen.

Izdaci Upravnog odjela su sljedeći:

- plaće za zaposlene i ostale naknade 820.000,00

- doprinosi za zaposlene 135.000,00

- službena putovanja i naknade na posao/s posla 160.000,00

- stručno usavršavanje zaposlenika 20.000,00

- uredski i ostali materijal 100.000,00

- potrošnja el. energije upravne i ostalih zgrada 100.000,00

- materijal i dijelovi za tek.i inv. održavanje 80.000,00

- usluge telefona i poštarina 120.000,00

- usluge razvoja softwera i računalne usluge 100.000,00

- nabava računala i računalne opreme 20.000,00

- nabava uredskog namještaja 20.000,00


UKUPNO 1.675.000,00


Ostale opće usluge razvrstane su na:

- intelektualne i osobne usluge 200.000,00

- grafičke i tiskarske usluge, kopiranje 100.000,00

- ostale nespomenute usluge 50.000,00

- premije osiguranja 85.000,00

- reprezentacija 100.000,00

- usluge platnog prometa 22.000,00

- zatezne kamate 5.000,00


UKUPNO 562.000,00


Članak 3.

Predstavničko tijelo Općine je Općinsko vijeće koje broji trinaest članova.

Izvršna tijela Općine su Općinsko Poglavarstvo, koje broji pet članova, te Općinski načelnik koji je ujedno i predsjednik Poglavarstva.

Redovni rashodi Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva su sljedeći:

- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela 300.000,00

- članarine Savezu gradova i općina 10.000,00


UKUPNO 310.000,00


Izvanredni rashodi Općinskog vijeća su:

- sufinanciranje fešta 100.000,00

- mjesni odbori x 4.000,00 kuna 64.000,00

- financiranje političkih stranaka 65.000,00

- proslava dana Općine 20.000,00

- otvaranje škole 30.000,00


UKUPNO 279.000,00


Članak 4.

Ovaj Program se primjenjuje od 1. siječnja 2007.godine i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/06-161/01

Ur. broj: 2142-04-06-03-06

Dobrinj, 22. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr